Delaftale om 6,5 mia. kr. til sundhed

11-11-2014

Regeringen, SF og Enhedslisten sikrer med delaftale 6,5 mia. kr. til indsats mod kræft, kroniske sygdomme og overbelægning på sygehusene.

Regeringen, SF og Enhedslisten har indgået delaftale til finansloven, der styrker sundhedsområdet med yderligere 600 mio. kr. i 2015 og i alt 6,5 mia. kr. over de næste fire år. Det er 1,5 mia. kr. mere end oprindeligt udmeldt i regeringens finanslovforslag.

Pengene skal, som beskrevet i regeringens sundhedsudspil ’Jo før – Jo bedre’ , bl.a. gå til en styrket kræftindsats, et større fokus på tidlig opdagelse af kroniske sygdomme samt en styrkelse af de praktiserende læger.

Derudover er der nu afsat ekstra penge til mere forebyggelse i kommunerne, så færre bliver syge, indsats mod overbelægning på medicinske sygehusafdelinger, og en styrkelse af indsatsen på fødeafdelinger og af den tidlige indsats i sundhedsplejen over for sårbare grupper.

Sundhedsområdet vil samlet blive tilført 600 mio. kr. i 2015, 1,8 mia. kr. i 2016, 2,2 mia. kr. i 2017 og 1,9 mia. kr. i 2018.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

Det glæder mig, at vi har kunnet indgå en aftale, der går videre end regeringens eget sundhedsudspil, så vi både styrker indsatsen på vigtige områder som kræft og kroniske sygdomme, og samtidig sætter endnu mere fokus på forebyggelse og gør en ekstra indsats over for udsatte grupper.

Alle danskere bør have lige stor mulighed for at leve et godt og langt liv og få den bedste behandling, hvis de bliver syge. Her er denne sundhedsaftale et kæmpe skridt på vejen.

Økonomi og Indenrigsminister Morten Østergaard udtaler:

Regeringens sundhedsudspil lægger sporene ud for et ambitiøst løft af livskvaliteten for nogle af de danskere, der har det allersværest - hvad enten de kæmper med kræft eller udbredte kroniske lidelser som fx lungesygdomme, diabetes eller gigt. Med det yderligere løft, der nu er aftalt med SF og Enhedslisten, er vi nu tættere på vores fælles mål, nemlig at alle borgere skal have den bedste behandling, ”jo før – jo bedre”.

Sundhedsstrategien indeholder: 

Kræft skal opdages tidligere, så flere kan overleve (1,1 mia. kr.)

Bedre redskaber til praktiserende læger, direkte henvisning til udredning, øget kapacitet på sygehuse og diagnostiske centre til udredning og behandling, styrket palliativ indsats for kræftramte børn.

Kroniske sygdomme skal opdages tidligere – og de svageste patienter skal have ekstra hjælp (1,5 mia. kr.)

Klar plan for behandlingsforløb, målrettede sundhedstjek efter individuel vurdering af patientens risiko baseret på bedre beslutningsstøtteværktøjer, national satsning ift. lungesygdomme, tilknytning af fast tilknyttet sygeplejerske til de svageste patienter (aktiv patientstøtte).

Styrkelse af den praktiserende læge (1,0 mia. kr.)

Investeringer i moderne lægehuse der understøtter lægedækning i alle dele af landet og styrket samarbejde på tværs af faggrupper, finansieringsforsøg der nedbringer genindlæggelser, fast tilknyttet læge til plejecentre og bosteder. 

Bedre kvalitet ved inddragelse af patienter og pårørende (0,3 mia. kr.)

Sundhedspersonalet skal klædes på til at inddrage patienter, patienters viden om egen sygdom skal bruges, behandling i eget hjem via telemedicin og bedre adgang til egen journal.

Bedre kvalitet via synlighed og åbenhed om resultater (1,1 mia. kr.)

Nationalt kvalitetsprogram med vægt på resultater og som motiverer personalet. Delelementer bl.a. synlighed om resultater, udbredelse af viden om bedste praksis, eksperter skal støtte kvalitetsudviklingen på sygehusafdelinger, pulje til belønning af kvalitet. Fokus på forbedret rengøring og hygiejne.

Aftalen om Finansloven for 2015 indeholder supplerende:

Styrket indsats over for ældre medicinske patienter (725 mio. kr.)

Øget kapacitet på medicinske sygehusafdelinger, styrket kommunal forebyggelse ift. ældre medicinske patienter.

Styrket tidlig indsats (435 mio. kr.)

Styrkede indsatser på fødeafdelingerne og styrket sundhedspleje for sårbare grupper.

Løft af forebyggelsen (249 mio. kr.)

Løft af den borgerrettede forebyggelsesindsats og mere forskning i sammenhængen mellem hormonforstyrrende stoffer og reproduktion. 

Sikring af medicintilskud til kroniske patienter (66 mio. kr.)

Automatisering af det særlige medicintilskud til kronikere, der lægger loft over den maksimale egenbetaling.

Læs Delaftale på sundhedsområdet