Forståelse om Pensionspakke - rabat på LD og kapitalpension

03-10-2014

Regeringen, SF og Enhedslisten har nået en forståelse om en pensionspakke.

Pakken sikrer et maksimalt manøvrerum til at understøtte vækst og beskæftigelse, samtidig med, at den minimerer risikoen for, at Danmark modtager en ny EU-henstilling.

Finansminister Bjarne Corydon siger i forbindelse med pakken:

For regeringen er det afgørende, at vi fortsat understøtter vækst og beskæftigelse mest muligt. Men det skal ske samtidig med, at vi fører en ansvarlig økonomisk politik, som lever op til de krav, som stilles til os. Med forståelsen om en pensionspakke tilgodeser vi begge hensyn.

Pakken indeholder to elementer. For det første indeholder den en forlængelse af mulighederne for at omlægge kapitalpensioner til alderspensioner med en skatterabat på 2,7 pct. i 2015. For det andet tilbydes alle over 60 år med en pensionsopsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), at opsparingen kan udbetales i 2015 med en skatterabat på 2,5 pct. Der åbnes samtidig mulighed for, at personer over 60 år kan vælge at betale skatten inkl. skatterabat og lade opsparingen fortsætte i LD. Når pengene udbetales fra LD, vil der ikke skulle betales skat. 

Med pakken giver vi danskere med en kapitalpension eller en opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond muligheden for at opnå en skatterabat. Det giver os som samfund en betydelig sikkerhed for at vi ikke – trods fornyet uro om europæisk økonomi - bryder med kravene i EU’s såkaldte Stabilitets- og vækstpagt, siger Bjarne Corydon.

Det forventes, at pakken samlet set vil forbedre den offentlige saldo med ¾ pct. af BNP i 2015. Forbedringen i den offentlige saldo forudsættes alene anvendt til at afdrage på den offentlige gæld.

Læs mere om mulighed for at få rabat ved hævning af opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)