Fra på lørdag får danskerne post fra det offentlige digitalt

30-10-2014

Fra den 1. november skal alle, der kan, modtage Digital Post fra det offentlige. For den enkelte betyder det farvel til ringbind og manglende overblik over rudekuverterne. For samfundet betyder det besparelser på en milliard kroner hvert år. 3,5 mio. danskere er allerede klar, dvs. at de enten selv har tilmeldt sig Digital Post eller er blevet fritaget. Resten af os bliver tilmeldt automatisk på lørdag.

På lørdag tager Danmark et epokegørende skridt, når vi som det første land i verden gør det obligatorisk at modtage bl.a. synsindkaldelsen, pensionsmeddelelsen, indkaldelsen til sygehuset og brevet fra kommunen digitalt.

Digital Post gør det nemmere for den enkelte borger at holde styr på breve og meddelelser fra myndighederne, og samtidig sparer det offentlige en milliard kroner om året ved at droppe papir og frimærker. Digital Post kan ses på borger.dk eller i e-Boks. De borgere, som ikke kan dette, kan blive fritaget og vil fortsætte med at få breve fra det offentlige i deres almindelige postkasse.

Vi har et klart mål om, at 80 procent af al skriftlig kommunikation med det offentlige skal foregå digitalt fra slutningen af næste år. Og med overgangen til Digital Post er vi godt på vej. Vi ved, at andre lande anser planen som ambitiøs, og mange ville gerne følge efter. Men få lande er så it-parate som Danmark, blandt andet når det gælder befolkningens høje it-kompetencer. Det skyldes ikke mindst, at myndighederne, de mange engagerede frivillige i foreningslivet og borgerne i fællesskab har gjort en stor og aktiv indsats, siger finansminister Bjarne Corydon. 

Ny praksis i hverdagen

De seneste år har det offentlige arbejdet sammen om at gøre Danmark klar til Digital Post. Borgerne er blevet informeret gennem flere kampagner, så 97 pct. af danskerne allerede en måned inden 1. november vidste, at de skal kunne modtage Digital Post, viser en undersøgelse fra Megafon.

Vi træder ind i en ny æra, når kommunikationen mellem borgere og det offentlige nu bliver digital. Det er med til at skabe en mere moderne offentlig sektor, hvor vi med teknologi kan spare penge på almindelig brevpost, og i stedet bruge pengene, der hvor de kan mærkes, f.eks. på skolerne, sygehuse og i ældreplejen. Samtidig giver den digitale kommunikation fleksibilitet og frihed i hverdagen, når man fra computer, tablet og smartphone har adgang til sin post fra det offentlige. Det kræver selvfølgelig nye vaner for både borgere og myndigheder, men det er moderne velfærd, som er med til at sikre vores velfærdssamfund fremover, siger økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard.

Hjælp at hente

På borgerservicecentrene landet over har medarbejderne gjort en stor indsats for at hjælpe borgerne med at blive klar til Digital Post, fortæller formand for KL, Martin Damm:

Kommunerne har i flere år arbejdet intensivt med at hjælpe borgerne til at blive mere digitale. Mere end 7.000 digitale ambassadører har vejledt de borgere, der har haft behov for en hjælpende hånd, så borgerne enten er kommet på digital post eller blevet fritaget. Jeg har oplevet stor kreativitet i kommunerne med cykelvogne, hjemmebesøg og stande på musikfestivalerne. Og de er også klar til at hjælpe borgerne på den anden side af 1. november, siger han.

Det er også fortsat muligt at blive fritaget fra Digital Post efter 1. november, hvis man opfylder betingelserne. Det gælder fx borgere, der ikke har en computer, borgere med handikap eller borgere med sprogvanskeligheder.

Også i regionerne ser de mange fordele ved Digital Post.

Vi oplever, at både personale og patienter er meget positive overfor den smidige kommunikation, Digital Post giver mulighed for. Eksempelvis i vores kræftpakker går der ofte kun få dage fra patienten bliver indkaldt, til patienten skal møde på hospitalet. Og her har de ”gamle” breve svært ved at følge med, fordi en postgang kan tage 2-5 dage. Det er også en fordel, at patienterne kan få besked på sms eller e-mail, når der er tikket ny Digital Post ind. På den måde forventer vi, at Digital Post vil vise sig at mindske udeblivelser, siger Bent Hansen formand for Danske Regioner. 

Fakta om Digital Post

 • Den 1. november 2014 træder loven om Digital Post i kraft. Det betyder, at alle borgere over 15 år, som kan, skal modtage post fra det offentlige digitalt. De, der ikke kan, kan blive fritaget.

 • Digital Post fra det offentlige er samme slags post, som i dag sendes på papir. Fremover sendes mere og mere af posten fra det offentlige digitalt.

 • Man kan tilmelde sig Digital Post og læse sin digitale post på borger.dk og e-Boks.dk. Man behøver kun tjekke sin digitale post ét af stederne.

 • Man kan bede om at få besked på både sms og e-mail, når man har modtaget ny Digital Post fra det offentlige.

 • Målet er, at 80 pct. af al skriftlig kommunikation med det offentlige skal sendes via Digital Post ved udgangen af 2015. Noget post vil fortsat sendes som fysiske breve. Det er bl.a. posten til de borgere, som er blevet fritaget fra Digital Post. Og noget post fra det offentlige kan kun sendes i fysisk format, fx nyt sundhedskort, pas eller byggeplaner.

Læs mere på borger.dks hjemmeside  

Fakta: Så mange danskere er klar

 • Der er 4,7 mio. danskere på 15 år og opefter. 3,5 mio. er klar til Digital Post – dvs. enten tilmeldt eller fritaget.
  • Knap 3,1 mio. borgere – eller 65,1 pct. af danskere over 15 år – har aktivt tilmeldt sig Digital Post.
  • 455.000 borgere, svarende til ca. 10 pct. af befolkningen over 15 år, er indtil videre blevet fritaget fra Digital Post.  

Fritagelse fra Digital Post  

 • Det er muligt at blive fritaget, fx hvis man ikke har en computer i hjemmet, er handicappet, har sprogvanskeligheder mv.

 • Det gælder også borgere med fysisk eller kognitive handicaps, som fx demens eller blindhed, borgere, der er hjemløse eller som på grund af praktiske vanskeligheder ikke kan få NemID.

 • Man ansøger om fritagelse ved at møde op på kommunens borgerservicecenter. Hvis ikke man selv kan møde op, kan man ansøge om fritagelse ved hjælp af fuldmagt, som fx en pårørende kan bruge.

Fakta: Det ved danskerne om Digital Post  

 • 97 pct. af danskerne ved, at der er sat en dato for, hvornår det bliver obligatorisk at modtage post fra det offentlige digitalt via e-Boks.dk eller borger.dk. For aldersgruppen 15-29 år er tallet 91 pct., og for borgere i aldersgruppen 60-69 år er det 99 pct.

 • 85 pct. af danskerne ved, at man som borger i konkrete tilfælde kan blive fritaget fra at modtage Digital Post. For aldersgruppen 15-29 år er tallet 64 pct., og for borgere i aldersgruppen 60-69 år er det 96 pct.

 • 86 pct. af danskerne ved, at man kan få hjælp til Digital Post og offentlig digital selvbetjening på fx kommunernes borgerservicecentre og biblioteker. For aldersgruppen 15-29 år er tallet 74 pct., og for borgere i aldersgruppen 60-69 år er det 95 pct. 

Kilde: Megafon for Digitaliseringsstyrelsen.     

Undersøgelsen blev gennemført som en kombineret internetundersøgelse og en telefonundersøgelse i september 2014 blandt 2020 respondenter over 15 år. 

Fakta: Danskernes it-parathed

 • 93 pct. af familierne har adgang til internet i deres hjem.

 • 88 pct. af de 16-89-årige er på internettet mindst en gang per uge. For de 65-89-årige er andelen 63 pct.

 • 6 pct. af de 16-89-årige har aldrig brugt internettet. For de 65-89-årige er andelen 23 pct.

Kilde: Danmarks Statistik, ”It-anvendelse i befolkningen 2014”

Læs rapporten It-anvendelse i befolkningen 2014 fra Danmarks Statistik