Spørgsmål og svar om Pensionspakken

20-10-2014

Regeringen, SF og Enhedslisten har indgået en aftale om at forlænge muligheden for skatterabat på kapitalpension, samt at give skatterabat på udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD).

Herunder findes svar på en række ofte stillede spørgsmål.

Om pensionspakken

I skriver, at I har "nået en forståelse" om en ny pensionspakke – hvad betyder det? Er det ikke en lov? Og hænger det sammen med finansloven?

Pensionspakken er et lovforslag, som vil blive fremlagt af Skatteministeren i starten af november. Når Finansministeriet skriver, at der er nået en forståelse blandt de nævnte partier, betyder det, at regeringen SF og Enhedslisten er blevet enige om at stemme for lovforslaget, når det fremsættes. Dermed er der sikret flertal for forslaget, og man kan disponere i tillid til, at det gennemføres. Lovforslaget er uafhængigt af finanslovsforhandlingerne.

Om skatterabat på LD-ordninger

Jeg er over 60, men har ikke lyst til at hæve min LD-opsparing endnu. Kan jeg stadig få skatterabatten? 

Ja. Det er muligt for opsparerne i LD at betale skatten, fratrukket rabatten, og så lade resten af pengene blive i LD. Dermed vil formuen fortsat blive forvaltet af LD, indtil man selv beslutter at hæve pengene. Når det sker, skal der ikke betales skat af opsparingen.

Hvad så med det afkast, der skabes, indtil jeg hæver pengene – skal der ikke betales noget skat af det? 

Jo. Afkastet af opsparingen vil fortsat blive beskattet med pensionsafkastskat (PAL-Skat), med en sats på 15,3 pct. Det sker dog løbende hvert år, så når pengene udbetales, er al den skat, der skal betales, allerede betalt.

Jeg har allerede bedt om at få udbetalt min LD-opsparing her i 2014. Kan jeg også få skatterabatten? 

Nej desværre. Skatterabatten gælder først fra 1. april 2015, og opsparinger, der udbetales i 2014 eller før 1. april i 2015, vil ikke være omfattet af rabatten. Det er ikke muligt at annullere en udbetaling, som man allerede har bedt om.

Er der tilfælde, hvor det ikke kan betale sig at betale skatten af sin LD-opsparing?

Nej. I modsætning til kapitalpension, hvor der kan være forskellige garantier og ydelser tilknyttet, så kan det betale sig for alle medlemmer af LD at udnytte skatterabatten. Uanset om man vælger at hæve opsparingen, efter man har betalt skatten, eller om man vælger at lade resten af opsparingen stå i LD , så kan det betale sig at udnytte skatterabatten.

Jeg fylder først 60 år i 2016. Kan jeg så ikke få skatterabatten?

Jo. LD-medlemmer, der fylder 60 år i 2016 eller senere, kan også nøjes med at betale 37,5 pct. i skat i stedet for de normale knap 40 pct. Dog kan rabatten kun opnås, hvis man vælger at få udbetalt eller omlagt sin opsparing inden for et år efter sin 60 års fødselsdag.

Om forlængelse af skatterabat på Kapitalpensioner

Kan det betale sig for alle at udnytte skatterabatten og omlægge kapitalpensionen til en alderspension?

Nej. Det kan betale sig for langt de fleste, men nogle kunder har særlige vilkår, som fx garanterede ydelser, knyttet til deres Kapitalpension, og disse kan selskaberne i nogle tilfælde vælge ikke at forny ved en omlægning til Alderspension. Derfor er det vigtigt, at man kontakter sit pensionsselskab, og får de konkrete regler oplyst, så man kan vurdere, om man foretrækker at omlægge til Alderspension.

Mit pensionsselskab har skrevet, at jeg skal give besked om, hvorvidt jeg vil omlægge min ordning inden en bestemt dato. Gælder det stadig, nu hvor skatterabatten er blevet forlænget?

Kontakt dit pensionsselskab og spørg dem, hvorvidt det vil være muligt at omlægge Kapitalpensionen i 2015. Det kan variere fra selskab til selskab.

Når I nu laver en lov om, at skatterabatten på Kapitalpensioner forlænges til 2015, er mit pensionsselskab så tvunget til at tilbyde mig muligheden i 2015? 

Pensionsselskaberne er ikke tvunget til at tilbyde muligheden for at opnå skatterabatten i 2015, men det er ministeriets klare forventning, at selskaberne vil tilbyde deres kunder denne mulighed.