En samlet strategi for offentlige investeringer

05-09-2014

Regeringen offentliggør i dag En samlet strategi for offentlige investeringer. Den nye investeringsstrategi omfatter både en kortlægning af offentlige investeringer samt en række konkrete tiltag, som kan styrke prioriteringen af de offentlige investeringer fremadrettet.

Offentlige investeringer er en vigtig del af fundamentet for den offentlige velfærd og for den private sektors evne til at skabe vækst og beskæftigelse. En udbygget offentlig infrastruktur er væsentlig for den private sektors muligheder for at transportere varer og tjenester. Og offentlige investeringer er centrale for at skabe rammerne for en effektiv offentlig service af høj kvalitet.

Finansminister Bjarne Corydon siger:

Det er vigtigt, at de offentlige investeringer prioriteres, så samfundet samlet set får mest for pengene. Med vores nye strategi for offentlige investeringer fremlægger vi en række konkrete forslag til, hvordan vi fremover kan blive endnu bedre til at prioritere de offentlige investeringer.

Konkret vil regeringen skabe et bedre overblik over planlagte offentlige investeringer og forbedre kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for investeringsbeslutningerne. Blandt andet skal samfundsøkonomiske vurderinger generelt tillægges stor betydning i beslutningsprocessen. Det er også i tråd med Produktivitetskommissionens anbefalinger.

Kortlægningen af de offentlige investeringer viser blandt andet, at Danmark er blandt de lande, som i perioden fra 2008-2012 løftede niveauet for offentlige investeringers andel af BNP mest. Mens mange andre lande grundet krav om besparelser nedbragte de offentlige investeringer, var det i Danmark muligt at løfte niveauet for at understøtte beskæftigelsen gennem krisen. 

Finansminister Bjarne Corydon siger:

Regeringen har fra første dag haft fokus på de offentlige investeringer i forhold til at understøtte beskæftigelse og vækst. De offentlige investeringer blev i 2012 løftet til det højeste niveau i 30 år. Det historisk høje investeringsniveau er videreført i både 2013 og 2014, og senest med Finanslovforslaget for 2015 er der planlagt fortsat høje offentlige investeringer. 

Frem mod 2020 har regeringen skabt plads til et fortsat højt offentligt investeringsniveau, der dog tilpasses gradvist i takt med, at konjunkturerne forbedres. Der er blandt andet planlagt massive offentlige investeringer i nye veje, bedre jernbaner og en ny sygehusstruktur. Dertil kommer en række store, politisk besluttede investeringsprojekter i Femern Bælt forbindelsen, metroen i hovedstadsområdet og investeringer i den danske energiinfrastruktur.

Læs En samlet strategi for offenltige investeringer