Kammeradvokaten afviser påstande i ny bog om DONG

10-04-2015

I en ny bog om kapitaludvidelsen i DONG Energy ”Det bedste bud” af forfatter Anders Peter-Mathiasen, påstås det at statens advokat, Kammeradvokaten, i et notat til Finansministeriet fra januar 2014 skulle have konkluderet at processen omkring kapitaludvidelsen skulle bryde med EU’s regler.

Dette er faktuelt forkert.

Kammeradvokaten har på intet tidspunkt konkluderet, som bogens forfatter hævder.

Efter påstandene i bogen er blevet forelagt Finansministeriet har Kammeradvokaten fastslået i et brev at bogens påstande er en forkert læsning af Kammeradvokatens vurderinger og kommentarer om forløbet. Dette brev er vedlagt denne pressemeddelelse.