Staten styrker sit aktive ejerskab af statslige selskaber

10-04-2015

Staten skal fremover være mere aktivt involveret i de selskaber, der er helt eller delvist ejet af staten.

Regeringen offentliggør i dag en ny statslig ejerskabspolitik med reviderede anbefalinger for, hvordan og hvor meget staten skal være involveret som aktionær i de statslige selskaber. 

Den ny ejerskabspolitik forstærker statens involvering i selskabernes langsigtede retning og fastlæggelse af forventninger til blandt andet afkast, kapitalstruktur og udbytte.

Finansminsiter Bjarne Corydon udtaler: 

Staten skal fremover spille en mere aktiv rolle i udformningen af rammerne for selskabernes strategi, og det skal være mere klart, præcist hvad vi som ejer eller hovedaktionær forventer af selskaberne. 

Når det er sagt, så skal der ikke herske tvivl om, at det fortsat er bestyrelsen i selskabet, der er øverste ansvarlig for selskabernes daglige drift og strategi. Vi udøver fortsat vores ejerskab efter armlængdeprincippet, men vi ønsker også fremover en klar forventningsafstemning mellem staten og selskaberne i forhold langsigtede strategier og mål.

Ejerskabspolitikken er en opdatering af publikationen Staten som Aktionær fra 2004. Den nye politik indeholder anbefalinger inden for tre hovedområder:

  • Hvordan staten udøver sit ejerskab bedst muligt
  • Samspillet mellem minister og selskab
  • God selskabsledelse 

Ejerskabspolitikken er formuleret med udgangspunkt i selskaber, hvor staten er eneejer, men vil også være kodeks for de fleste majoritetsejede selskaber.

Læs om statens ejerskabspolitik