Staten styrker sit aktive ejerskab af statslige selskaber

10-04-2015

Staten skal fremover være mere aktivt involveret i de selskaber, der er helt eller delvist ejet af staten.

Regeringen offentliggør i dag en ny statslig ejerskabspolitik med reviderede anbefalinger for, hvordan og hvor meget staten skal være involveret som aktionær i de statslige selskaber. 

Den ny ejerskabspolitik forstærker statens involvering i selskabernes langsigtede retning og fastlæggelse af forventninger til blandt andet afkast, kapitalstruktur og udbytte.

Staten skal fremover spille en mere aktiv rolle i udformningen af rammerne for selskabernes strategi, og det skal være mere klart, præcist hvad vi som ejer eller hovedaktionær forventer af selskaberne, siger finansminister Bjarne Corydon og fortsætter:

Når det er sagt, så skal der ikke herske tvivl om, at det fortsat er bestyrelsen i selskabet, der er øverste ansvarlig for selskabernes daglige drift og strategi. Vi udøver fortsat vores ejerskab efter armlængdeprincippet, men vi ønsker også fremover en klar forventningsafstemning mellem staten og selskaberne i forhold langsigtede strategier og mål.

Ejerskabspolitikken er en opdatering af publikationen Staten som Aktionær fra 2004. Den nye politik indeholder anbefalinger inden for tre hovedområder:

  • Hvordan staten udøver sit ejerskab bedst muligt
  • Samspillet mellem minister og selskab
  • God selskabsledelse 

Ejerskabspolitikken er formuleret med udgangspunkt i selskaber, hvor staten er eneejer, men vil også være kodeks for de fleste majoritetsejede selskaber.

Læs om statens ejerskabspolitik