Ændret proces for præsentation af finanslovforslaget for 2016

18-08-2015

Det følger af grundloven, at der skal fremsættes et finanslovforslag inden udgangen af august. Det har på grund af folketingsvalgets afholdelsestidspunkt og efterfølgende regeringsdannelse ikke været praktisk muligt for regeringen at udarbejde et finanslovforslag for 2016, som afspejler regeringens økonomiske politik og politiske prioriteringer, som kan præsenteres inden udgangen af august måned.

Der fremsættes således et teknisk finanslovforslag for 2016, som indeholder bevillingsmæssige ændringer af aktivitetsbestemt og teknisk karakter, men uden at de bevillingsmæssige konsekvenser af regeringens prioriteter er indarbejdet. Der vil ikke være en præsentation af det tekniske finanslovforslag i Finansministeriet. 

Regeringens tekniske finanslovforslag for 2016 vil blive ledsaget af en økonomisk redegørelse og en budgetoversigt, som indeholder en kortfattet redegørelse for de offentlige finanser.

Finansministeren vil ultimo september præsentere regeringens økonomiske politik og politiske prioriteringer for 2016 (finanslovspræsentation). Finanslovforslaget, inklusiv regeringens politiske prioriteringer for 2016, vil blive genfremsat for Folketinget i den første uge af oktober.