KORA-analyse: Kommunerne kan opnå en mere effektiv ejendomsadministration

27-08-2015

Kommunerne kan reducere udgifterne til forsyning (el, vand, varme) og renhold på skoler, daginstitutioner og administrationsbygninger. Det viser en analyse udarbejdet af KORA.

En gennemsnitlig kommune i analysen kan fx spare ca. 1,4 mio. kr. om året på elforbrug på kommunens skoler, hvis udgifterne sænkes til samme niveau som den billigste kommune i analysen. Tilsvarende kan gennemsnitskommunen spare 1,1 mio. kr. i varmeudgifter på skolerne.

Analysen peger på, at effektiviseringsgevinsterne kan opnås bl.a. gennem en centralisering af ejendomsadministrationen i den enkelte kommune, en mere samlet strategisk styring af ejendomsporteføljen og konkurrenceudsættelse.

Analysen er gennemført for KL, Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, Bygningsstyrelsen og Energistyrelsen og skal understøtte en mere effektiv ressourceudnyttelse i den kommunale sektor. 

Analysen kan ses på KORA’s hjemmeside