Statens selskaber 2015

27-08-2015

Finansministeriet offentliggør i dag publikationen Statens selskaber 2015.

Hovedformålet med Statens selskaber 2015 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten ejer helt eller delvist. Ved udgangen af 2014 ejede staten aktier i 20 aktieselskaber, fem selvstændige offentlige virksomheder og fire interessentselskaber. Derudover er Eksport Kredit Fonden, Vækstfonden og Investeringsfonden for Udviklingslande medtaget i publikationen. Alle tre er offentlige institutioner, der på mange måder drives som selskaber.

Resultaterne for 2014 viser, at mange af selskaberne har lagt den økonomiske krise bag sig, og at de er begyndt at høste gevinsterne af effektiviserings- og konsolideringsindsatserne de foregående år.

I 2014 havde de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder mv. en nettoomsætning på 105,1 mia. kr. De øvrige selskaber med statslig ejerandel havde en samlet nettoomsætning på 68,5 mia. kr.

Udover selskabernes overordnede økonomiske resultater og udviklingen heri indeholder publikationen en beskrivelse af selskabernes overordnede forretningsmæssige udvikling.

Læs mere om Statens selskaber 2015