Ny budgetvejledning for statsadministrationen

18-12-2015

Finansministeriet har udsendt cirkulære nr. 11276 af 17. december 2015 om Budgetvejledning 2016.

Budgetvejledning 2016 erstatter Budgetvejledning 2014 og gælder fra og med finansåret 2016. Baggrunden for udstedelsen af den nye budgetvejledning er primært Rigsrevisionens beretning om aktstykker om investeringsprojekter samt reglerne for opsparing, der efter indførelsen af budgetlovens udgiftslofter og udgiftskontrol, ikke længere er tidssvarende.

Budgetvejledningen omfatter regler for bl.a. opsparing, it-projekter, ejendomssalg og forelæggelser for Folketingets Finansudvalg.

Læs cirkulære om Budgetvejledning 2016

Læs mere om Budgetvejledning 2016