Regeringen fremsætter lovforslag om asylstramninger

07-12-2015

Regeringen har i dag ført forhandlinger med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Der er bred opbakning til langt de fleste af regeringens forslag om vilkårsstramninger på asyl- og udlændingeområdet, men det er ikke lykkedes at nå til enighed om en endelig aftale.

På grund af den ekstraordinære flygtningesituation finder regeringen, at vilkårsstramningerne bør gennemføres hurtigt, men at det også er vigtigt at få diskuteret initiativerne bredt. Derfor vil regeringen fremsætte et lovforslag snarest muligt med henblik på vedtagelse i januar. Lovforslaget sendes samtidig i høring.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Det er beklageligt, at vi ikke har været i stand til at nå til enighed om en samlet aftale på trods af, hvad jeg opfatter som en meget bred enighed om langt de fleste af regeringens forslag. Vi står i en ekstraordinær situation, og det er nødvendigt at få gennemført disse stramninger så hurtigt som muligt, så tilstrømningen til Danmark begrænses mest muligt.

Det er også derfor, at regeringen – uanset at det ikke har været muligt at indgå en aftale – vil fremsætte et lovforslag, der udmønter stramningerne. Det er min klare forventning, at partierne vi i dag har forhandlet med, vil stemme for.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler:

Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kunne nå til enighed om en aftale, for jeg troede egentlig, at alle partier, der deltog i forhandlingerne, var enige i, at vi skal have mindsket tilstrømningen af asylansøgere til Danmark. 

Vilkårene betyder noget for, hvor mange der søger mod Danmark, og derfor fremlægger regeringen nu et lovforslag, der skal stramme vilkårene for asylansøgere og flygtninge på en lang række punkter. Europa oplever et massivt flygtningepres i øjeblikket. Vi tager vores andel, men vi skal også kunne følge med og passe på Danmark, og det håber jeg, at et flertal i Folketinget vil være med til at sikre.

Fakta

Der vil snarest muligt blive fremsat et lovforslag, som omfatter følgende elementer: 

 • Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge til to år for flygtninge med konventionsstatus og ét år for flygtninge med beskyttelsesstatus. 

 • Udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse.

 • Skærpelse af adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse.

 • Stramning af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse mv.

 • Gebyrbetaling, således at der genindføres gebyrer på familiesammenføringsområdet, og der indføres gebyrbetaling for ansøgning om permanent opholdstilladelse fra flygtninge mv.

 • Øget egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark.

 • Mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte økonomiske midler mhp. dækning af udgifterne til asylansøgerens underhold.

 • Nedsættelse af de økonomiske ydelser til asylansøgere med 10 pct. 

 • Tilbagerulning af ekstraordinær asylrådgivning.

 • Afskaffelse af asylansøgeres mulighed for at blive indkvarteret i selvstændige og særlige boliger uden for centrene mv. 

 • Genindførelse af ”integrationspotentialekriteriet” ved udvælgelse af kvoteflygtninge.

 • Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge.