Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2015 og 2016

09-12-2015

Finansministeriet offentliggør torsdag d. 10. december kl. 9 Økonomisk Redegørelse, december 2015 på fm.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2015 og 2016 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at udgøre hhv. 139 og 158 mia. kr. i 2015 og 2016.

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank.

Strategien for finansiering af finansieringsbehovet meddeles af Danmarks Nationalbank og kan findes på Statsgældsforvaltningens hjemmeside. 

Statens finansieringsbehov, dansk version