Kommunerne og regionernes budgetter for 2015 lever op til økonomiaftalerne

15-01-2015

Danmarks Statistik har netop offentliggjort den endelige opgørelse af kommunerne og regionernes budgetter for 2015. Den endelige opgørelse viser, at budgetterne for kommuner og regioner for 2015 lever op til økonomiaftalerne med regeringen.

Kommunerne har budgetteret med serviceudgifter, der ligger ca. 0,2 mia. kr. under det aftalte niveau for 2015, mens de budgetterede anlægsinvesteringer ligger ca. 0,2 mia. kr. over det aftalte niveau for 2015. Samlet overholder kommunernes budgetter økonomiaftalen for 2015, og det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. kommer derfor til udbetaling.

Regionerne har budgetteret med driftsudgifter og anlægsinvesteringer, der ligger inden for det aftalte niveau i 2015 inkl. løftet af psykiatrien fra satspuljeaftalen om psykiatri fra juni 2014. På den baggrund kommer det betingede bloktilskud på 1 mia. kr. til udbetaling.