Jobbonus til langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

10-05-2015

Når man har været væk fra arbejdsmarkedet i lang tid, bliver det også vanskeligere at komme tilbage igen.

Derfor lancerer regeringen nu en jobbonus for at reducere risikoen for langvarig ledighed. Bonussen er målrettet kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der har været ledige i mindst 1 år. Tiltaget er midlertidigt således at jobbonussen kun udbetales i 2. halvår 2015.

Den værste krisetid ser nu ud til at ligge bag os, og der er udsigt til stigende vækst og beskæftigelse i de kommende år. Men det er vigtigt, at vi får alle med, når fremgangen begynder at bide sig fast, og det er derfor, vi nu gør en ekstra indsats for de ledige, der har været væk fra arbejdsmarkedet i en længere periode, siger finansminister Bjarne Corydon. 

Med en kontant, skattefri bonus på 9.000 koner kan vi give personer, der hænger fast i kontanthjælp en ekstra tilskyndelse, en ekstra chance. Min ambition er, at mindst 3 millioner er i arbejde, og derfor er vi i regeringen parate til at tænke nyt, siger økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard.

Midlertidig jobbonus for langtidsledige

  • Personer, som omfattes af ordningen, kan få udbetalt en skattefri jobbonus i perioder med beskæftigelse i løbet af 2. halvår af 2015. Der kan maksimalt udbetales jobbonus i 6 måneder.

  • Bonussen fastsættes til 10 pct. af arbejdsindkomsten på op til 15.000 kr. pr. måned. Den kan dermed højest udgøre 1.500 kr. pr. måned og 9.000 i hele perioden.

  • Jobbonussen omfatter gruppen af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, herunder personer i integrationsprogrammet, personer på ledighedsydelse samt personer i ressourceforløb.
     
  • For at være berettiget til en jobbonus, skal man have mindst 1 års sammenhængende forløb på en af de omfattede ydelser per 31. marts 2015, svarende til 329 ud af 365 dage. 

Se plancher fra pressemøde om jobbonus og vækst 10. maj 2015 

Læs om finansiering af vækstinitiativer 

Se faktaark om jobbonus til langtidsledige kontanthjælpsmodtagere 

Se faktaark om virkninger af Vækst 2015