Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov 2015

25-05-2015

Finansministeriet offentliggør tirsdag d. 26. maj kl. 14.30 Budgetoversigt 1, maj 2015 på fm.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Budgetoversigt. 

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2015 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at udgøre 149 mia. kr. i 2015. 

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank, jf. også pressemeddelelse af 30. januar 2015 om stop for udstedelse af statsobligationer indtil videre.

Strategien for finansiering af finansieringsbehovet meddeles af Danmarks Nationalbank og kan findes på Statsgældsforvaltningens hjemmeside. 

Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov i 2015