Aftale om satspuljen for 2016

27-11-2015

Der er d. 30. oktober 2015 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2016.

Aftalen indebærer, at der i perioden 2016-2019 udmøntes i alt ca. 1,9 mia. kr. til at forbedre vilkårene for udsatte grupper mv.

Med aftalen afsættes blandt andet midler til initiativer på følgende områder:

  • Effekt og virksomme metoder i den sociale indsats
  • Flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job og uddannelse 
  • Demens og de ældre medicinske patienter

Der er ligeledes indgået en ny aftale om principperne for satspuljens tilvejebringelse og udmøntning mv. Parterne bag forhandlingsresultatet og aftalen om principperne for satspuljens tilvejebringelse og udmøntning mv. er regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. 

Aftalen afspejler bl.a., at parterne er enige i at følge anbefalingerne fra den tværministerielle task force for satspuljen vedrørende ændringer i regelsættet og administrationen for satspuljen, der skal sikre en enkel, automatiseret og sikker administration af satspuljen.

Læs Aftale om satspuljen

Læs Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016

Læs afrapportering fra task force for satspuljen