Finansministerens kommentarer til DØR-rapporten

07-10-2015

Det Økonomiske Råd (DØR) har i dag offentliggjort sit syn på dansk økonomi, herunder en vurdering af den såkaldte strukturelle saldo.

Finansministeriet er ikke enig i rådets vurdering af den strukturelle saldo, som ligger betydeligt højere end Finansministeriets vurdering.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Det er ikke nyt, at vi har forskellige vurderinger af den strukturelle saldo. Finansministeriet beregner saldoen på samme måde, som ministeriet også gjorde under tidligere regeringer. Udmeldingen fra Det Økonomiske Råd får da heller ikke mig til at se anderledes på finanspolitikken. Det er vores vurdering, at uden en opstramning af finanspolitikken, ville vi have overskredet budgetlovens saldogrænse.

Det Økonomiske Råd har brugt Finansministeriets metode til at beregne den strukturelle saldo. Den primære årsag til det forskellige resultat er, at Det Økonomiske Råd lægger en højere strukturel beskæftigelse ind i beregningen. Det betyder, at rådet vurderer, at dansk økonomi er meget længere fra en situation, hvor der begynder at opstå alvorlig mangel på arbejdskraft, end Finansministeriet vurderer. 

Det Økonomiske Råds giver indtryk af et arbejdsmarked, hvor vi er meget langt fra en situation, hvor der opstår flaskehalse og tendenser til højere lønstigninger. Der må jeg sige, at det ikke er de signaler, jeg får fra erhvervslivet. Samtidig må jeg bemærke, at når man tager fx Nationalbanken og EU’s vurderinger af den strukturelle beskæftigelse i betragtning, så er det vurderingen fra Det Økonomiske Råd, som stikker ud - ikke Finansministeriets, siger Claus Hjort Frederiksen.

Finansministeren påpeger samtidig, at Det Økonomiske Råds rapport bekræfter, at rammerne for den førte finanspolitik er meget stramme. Således vurderer rådet, at den faktiske saldo overstiger grænsen på -3,0 pct. af BNP i EU’s stabilitets- og vækstpagt i både 2015 og 2016. Alligevel ser rådet ikke behov for opstramninger.

Finansminister Claus Hjort Fredeirksen udtaler og understreger: 

Det undrer mig, at det råd, der har fået til opgave at sikre, at finanspolitikken holder sig inden for ansvarlige rammer, kan tage så let på Danmarks internationale forpligtelser. Rådet vurderer, at det på trods af for store underskud på den faktiske saldo er ’mest sandsynligt’, at Danmark ikke får en ny EU-henstilling. Den risiko vil jeg ikke løbe. Det bliver ikke med mig som finansminister, at vi planlægger en politik, som betyder, at vi vil få en ny EU-henstilling

Jeg ville da ønske, at Det Økonomiske Råd havde ret, for det ville da unægteligt gøre mit liv som finansminister noget nemmere, hvis der var plads til at bruge flere penge, men det er desværre ikke situationen.

Læs Finansministeriets skriftlige kommentar til DØR-rapporten oktober 2015