Kommunernes budgetter for 2016

15-10-2015

Regeringen noterer sig KL's udmelding om, at kommunerne overskrider økonomiaftalen med 150 mio. kr. og vil derfor indkalde KL til drøftelse af budgetresultatet.

KL har d.d. udsendt en pressemeddelelse, hvori der indgår en opgørelse af kommunernes aftaleoverholdelse for 2016 på baggrund af indberetninger til KL.

KL’s opgørelse viser, at kommunernes budgetterede service- og anlægsudgifter for 2016 samlet set ligger 150 mio. kr. over de aftalte økonomiske rammer for 2016, som regeringen og KL aftalte i juli 2015.

Regeringen noterer sig KL’s udmelding om, at kommunerne overskrider økonomiaftalen med 150 mio. kr.

Regeringen finder ikke en overskridelse af økonomiaftalen acceptabel. Aftalesystemet hviler på en klar forudsætning om, at de indgåede aftaler mellem regeringen og KL overholdes både i budgetter og i regnskaber.
 
Regeringen vil derfor invitere KL til en snarlig drøftelse at budgetresultatet, herunder hvilke tiltag, der kan iværksættes for at sikre, at kommunernes service- og anlægsudgifter holder sig inden for de aftalte økonomiske rammer i 2016.   

Baggrund

Kommunerne har frist for vedtagelsen af budgetterne for 2016 den 15. oktober 2015. Efter budgetvedtagelsen indberetter kommunerne deres budgetoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet.

Herefter foretages der en konsolidering af tallene. Den foreløbige opgørelse af budgetterne, herunder serviceudgifterne, kendes derfor normalvis i løbet af november. Kommunernes endelige budgettal for 2016 offentliggøres af Danmarks Statistik i januar 2016.

KL’s foreløbige opgørelse af kommunernes service- og anlægsudgifter for 2016 er baseret på indberetninger alene til KL.