Bred politisk aftale om børsnotering af DONG Energy

18-09-2015

Regeringen, Konservative, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF er i dag nået til enighed om en aftale for en kommende børsnotering af DONG Energy.

En børsnotering vil lette DONG Energy’s adgang til kapital og stille selskabet endnu stærkere end i dag, når det fx gælder investeringerne i opførelse af havvindmøller, hvor DONG Energy i dag har en global førerposition. Staten vil fortsat bevare majoritetsejerskabet i selskabet. 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger i forbindelse med aftalen:

DONG Energy er et af Danmarks største selskaber, og et selskab med fuld fart på, til glæde for vækst og jobskabelse inden for blandt andet grøn energi. Med en børsnotering kan vi give DONG Energy de bedste betingelser for at folde sit fulde potentiale ud.

Med aftalen genbekræfter et bredt flertal i Folketinget beslutningen helt tilbage fra 2004 om at føre DONG Energy på børsen. Børsnoteringen er af en række omgange blevet udskudt, blandt andet på grund af finanskrisen.

Med den nye aftale forventer forligspartierne, at DONG Energy kan blive introduceret på fondsbørsen i København hurtigst muligt inden for de næste 18 måneder. 

Parterne er enige om at gennemføre børsnoteringen, og at staten bibeholder majoriteten af aktierne indtil mindst 2020, med mindre parterne aftaler andet. Statens ejerandel kan herefter kun ændres yderligere, hvis alle parterne er enige herom.

DONG Energy’s gas- og olieinfrastruktur søges frasolgt til det statsejede Energinet.dk.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Lad mig slå fast, at forbrugerne kan sove trygt om natten: En børsnotering af DONG Energy rokker ikke ved leverancerne af hverken el, gas eller olie.

En børsnotering er samtidig resultatet af, at Folketinget allerede i 2004 lavede en aftale om at børsnotere selskabet – en aftale som indgik som en forudsætning for aktieudvidelsen i 2014, hvor Goldman Sachs, ATP, PFA og DONG Energy’s øvrige aktionærer skød i alt 13 mia. kr. ind i virksomheden. 

DONG Energy har 6.500 ansatte og en omsætning på godt 67 mia. kr. (2014).

Læs DONG Energy aftaletekst

Læs fakta om DONG Energy