Forslag til Finanslov: Stramme rammer – klare prioriteringer

29-09-2015

Et stærkere sundhedsvæsen og vækst i hele Danmark inden for rammerne af en ansvarlig økonomisk politik. Det er regeringens prioriteringer i forslaget til næste års finanslov.

Regeringen lægger med årets finanslovsforslag op til hårde prioriteringer. De offentlige finanser er i ringere stand end ventet inden valget. Nye initiativer må derfor finansieres krone-til-krone gennem besparelser og omprioriteringer. 

Vi afsætter et løft på 2,4 mia. kr. til sundhedsvæsenet fra 2015 til 2016 med fokus på kronikere, kræft og demens. Desuden vil vi styrke og målrette socialindsatsen, så den bliver mere effektiv. 

Med finansloven vil regeringen også styrke indsatsen for, at hele Danmark og ikke kun de store byområder får del i opsvinget. Hele landet skal med, og det skal fortsat være muligt og attraktivt at bo og arbejde uden for de store byområder. Samtidig forbedrer finansloven erhvervslivets – herunder landbruget – rammevilkår.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Det er afgørende for regeringen at sikre, at vi har et velfungerende sundhedssystem, hvor der tages særlig hånd om ældre og svage. Derfor tilfører vi alene næste år 2,4 mia. kr. til området. Det lovede vi i valgkampen, og det løfte holder vi. Samtidig er det mig magtpåliggende, at vækst og fremgang ikke kun er et storbyfænomen, men er noget der foregår i hele landet. Derfor lancerer vi også en række tiltag, der skal løfte områderne uden for de store byer.

Regeringens kasseeftersyn i august viste, at de offentlige finanser er svækket med 3 mia. kr. i 2016 og hvert af de følgende år frem mod 2020. Det strukturelle underskud ville med den tidligere regerings politik have bevæget sig under det tilladte, og derfor har det været nødvendigt at rette op. Samtidig har regeringens egne prioriteter skullet finansieres krone for krone.

Der må ikke kunne sås tvivl om holdbarheden af dansk økonomi. Derfor er vi nødt til at få finanspolitikken tilbage på sporet. Det har været nødvendigt at træffe nogle svære valg. Men det er nødvendigt, hvis man vil prioritere sundhed og vækst inden og samtidig sikre sunde offentlige finanser. Vi er nødt til at sikre, at de penge, som skatteborgerne afleverer, de bruges mest hensigtsmæssigt, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Regeringen fastholder i forbindelse med udspillet til finanslov for 2016 forventningerne til væksten i år og næste år i forhold til vurderingen i august. Væksten forventes således at lande på 1,5 pct. i 2015 stigende til 1,9 pct. i 2016.

Finanslovsforslaget ligger inden for rammerne af budgetloven og kravene i EU’s stabilitets- og vækstpagt.

Læs Stramme rammer - klare prioriteter, finanslovforslaget 2016 (pjece)

Læs Forslag til finanslov for 2016 (hele finansloven)

Læs Budgetoversigt 3, september 2016