Nyt kodeks for embedsmænd i centraladministrationen

14-09-2015

Finansministeriet offentliggør i dag et nyt kodeks, som skal bidrage til, at alle embedsmænd i centraladministrationen kender de pligter, de skal leve op til, når de betjener deres minister og løser opgaver i ministerierne. 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger i forbindelse med offentliggørelsen af kodekset.

Embedsmændene i centraladministrationen udfører deres arbejde på en professionel og dygtig måde. Men der har været en række enkeltsager, som har sat et kritisk lys på embedsværket. Det er svært at se klare fællestræk i sagerne, men de giver anledning til at gøre en ekstra indsats for at sikre, at alle chefer og medarbejdere har et solidt kendskab til deres pligter.

Kodekset består af syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen, som udfører ministerbetjening i en eller anden form. 

Syv centrale pligter

  1. Lovlighed
  2. Sandhed
  3. Faglighed
  4. Udvikling og samarbejde
  5. Ansvar og ledelse
  6. Åbenhed om fejl
  7. Partipolitisk neutralitet

Pligterne beskrives og uddybes i kodekset, som uddeles til over 10.000 embedsmænd i ministerier og styrelser. Kodekset bygger på de gældende regler. Det giver en ny, mere enkel og klar fremstilling af centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen.

Kodekset kommer som led i det arbejde, som ministerierne i det sidste års tid har igangsat for at fastholde god embedsmandsadfærd. 

Materialet, som har fået navnet ”Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen – Kodex VII”, kan læses på Medarbejder- og kompetencestyrelsens hjemmeside.