Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov 2015 og 2016

28-09-2015

Finansministeriet offentliggør tirsdag d. 29. september kl. 10.00 Budgetoversigt 3, september 2015 på fm.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Budgetoversigt. 

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2015 og 2016 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at udgøre hhv. 156 og 176 mia. kr. i 2015 og 2016. 

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank, jf. også pressemeddelelse af 30. januar 2015 om stop for udstedelse af statsobligationer. Udstedelserne genoptages d. 1. oktober 2015.

Strategien for finansiering af finansieringsbehovet meddeles af Danmarks Nationalbank og kan findes på Statsgældsforvaltningens hjemmeside.

Statens finansieringsbehov, dansk version