Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov 2016 og 2017

29-08-2016

Finansministeriet offentliggør den 30. august kl. 11.00 Økonomisk Redegørelse, august 2016 på fm.dk.

Tabel, der viser statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2016 og 2017

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse. 

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2016 og 2017 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at udgøre 150 mia. kr. 2016 og 102 mia. kr. i 2017. 

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank.

Strategien for dækning af finansieringsbehovet meddeles af Danmarks Nationalbank og kan findes på Statsgældsforvaltningens hjemmeside