Ministeren for offentlig innovation mødes med arbejdsmarkedets parter

20-12-2016

Ministeren for offentlig innovation mødtes i dag med en række ledere for de faglige organisationer i staten for at drøfte samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter på statens område.

Baggrunden for mødet har været et ønske fra de faglige organisationer om at hilse på den nye minister og drøfte dialogen med Finansministeriet, der er arbejdsgiverorganisation for de statslige arbejdsgivere, bl.a. om nogle af de udfordringer, organisationerne ser på det statslige arbejdsmarked i disse år.

Ministeren for offentlig innovation kvitterer for en ærlig og ligefrem dialog og det generelt konstruktive samarbejde mellem arbejdsmarkeds parter:

Jeg vil gerne kvittere for et ærligt og konstruktivt møde med CFU. Det er en vigtig del af den danske model, at arbejdsmarkedets parter løbende taler sammen og drøfter de udfordringer, der er for statens arbejdspladser. I en tid hvor den offentlige økonomi er presset er det vigtigt, at vi både som arbejdsgivere og lønmodtagere har fokus på, hvordan vi kan få opgaver og rammer til at passe sammen.

Som minister for offentlig innovation bakker jeg naturligvis op, når de lokale arbejdsgivere tager ansvaret på sig og træffer nogle vanskelige beslutninger om, hvordan der skal prioriteres i deres organisationer.
    
Og vi er nødt til at prioritere. Udviklingen på arbejdsmarkedet går stærkt i disse år, og derfor er jeg glad for, at jeg – både i dag og generelt – oplever en konstruktiv dialog med de faglige organisationer om vores fælles udfordringer.

Som ny minister for offentlig innovation inviterer jeg derfor de faglige organisationer indenfor og ser frem til et godt fremtidigt samarbejde. Vi er naturligvis ikke enige om alting, men det er også en vigtig del af den danske model, at der er plads til, at vi kan være uenige og håndtere vores forskellige synspunkter på en konstruktiv måde. 

Fakta

På mødet deltog følgende:

Fra lønmodtagerside:

 • Formand Flemming Vinther, OAO-stat og CFU
 • Formand Anders Bondo Christensen, LC
 • Formand Rita Bundgaard, HK-stat og OAO-stat
 • Formand Jesper Korsgaard Hansen, CO10
 • Formand Lars Qvistgaard, Akademikerne
 • Direktør Sine Sunesen, Akademikerne
 • Forhandlingsdirektør Sofie Nilsson, Akademikerne
 • Sekretariatschef Mariann Skovgaard, SKAF
 • Vicesekretariatschef Henrik Højrup, SKAF
 • Sekretariatschef Janus Broe Malm, OAO
 • Souschef Michael Jespersen, OAO
Fra arbejdsgiverside: 

 • Minister for offentlig innovation, Sophie Løhde
 • Departementschef Martin Præstegaard, Finansministeriet
 • Direktør Poul Taankvist, Moderniseringsstyrelsen
 • Vicedirektør Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen