Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov 2016 og 2017

10-12-2016

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør mandag den 12. december kl. 10.30 Økonomisk Redegørelse, december 2016 på oim.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse.

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2016 og 2017 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at udgøre 145 mia. kr. i 2016 og 107 mia. kr. i 2017.

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank.

Strategien for dækning af finansieringsbehovet meddeles af Danmarks Nationalbank og kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside.

Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov i 2016 og 2017