Finansministeriet giver ikke ’misvisende tal’ til IMF

30-01-2016

Det fremgår af en nyhed fra radiostationen Radio 24syv, at Finansministeriet skulle have overdrevet udgifterne til asylansøgere i en nyligt udgivet rapport fra den Internationale Valutafond IMF. Dette er ikke korrekt. Finansministeriet har givet IMF de oplysninger, som IMF bad om.

Dette er en meget grov anklage, som Finansministeriet ikke er blevet forelagt før offentliggørelsen af nyheden, og som ministeriet derfor heller ikke har haft mulighed for at undersøge rigtigheden af før offentliggørelsen.

Finansministeriet har til IMF oplyst både de samlede udgifter til asyl og integration samt udgifterne til asylansøgere alene.

I IMF’s rapport fremgår en sammenligning af udgifter på tværs af lande. Som det også fremgår af rapporten, er der meget store forskelle på de data, der er indsamlet, og det kan derfor være svært at sammenligne tallene. IMF har valgt at bringe Danmarks samlede udgifter til asyl og integration.

I en mail til Finansministeriet skriver IMF følgende:

”The estimated fiscal costs presented in the table are based mainly on authorities’ information. As noted in the report, these estimates are highly tentative, reflecting, among other things, high uncertainty over the expected number of asylum seekers. Moreover, the figures are not strictly comparable across countries because assumptions behind them and the coverage of spending categories may vary from country to country, as stated in the footnote to the table.

In the case of Denmark, the estimates were provided by the Ministry of Finance and the definition is very broad, including—as you mention—not just  the costs of processing and accommodation of the asylum seekers but also the integration costs of past refugees, which actually represent a significant share of the total. In some other countries such integration costs are not fully included due to lack of information. ” (vores fremhævning)

At nogle af de andre landes tal ikke inkluderer alle integrationsomkostninger, skyldes altså, at disse tal ikke har været tilgængelige.

Finansministeriet har leveret de efterspurgte tal. Sammenligningen med andre landes ufuldstændige oplysninger må stå for IMF’s egen regning.

Vedhæftede slide blev præsenteret for IMF ved et møde i december. Her er udgifter til asylansøgere og integration klart opdelt. Dog har der indsneget sig en fejl i summen - tallene lagt sammen giver 11 mia. kr. - ikke som det fremgår 11,5 mia. kr. Dette blev efterfølgende korrigeret via en mail til IMF.


Se asylomkostninger udleveret til IMF