Regeringen har fokus på ansattes vilkår og muligheder i forbindelse med flytning af statslige arbejdspladser

15-01-2016

Regeringens udspil ’Bedre Balance’ sikrer statslige arbejdspladser i alle dele af Danmark, og mange medarbejdere har heldigvis mulighed for og lyst til at være med til at etablere og udvikle deres arbejdsplads på et nyt sted.

Regeringen er dog samtidig opmærksom på, at flytningen af statslige arbejdspladser kan have store konsekvenser for mange medarbejdere. Det er derfor vigtigt for regeringen både at tage hånd om medarbejdere, der vælger at fortsætte deres ansættelse på det nye sted, og at hjælpe medarbejdere, der ikke har mulighed for at flytte med deres arbejdsplads til en ny landsdel.

For de medarbejdere, der flytter med deres arbejdsplads, kan det være væsentligt, at der som hjælp til flytning af bohave mv. kan ydes flyttegodtgørelse – også selvom medarbejderen måske først efter en periode med pendling beslutter sig endeligt for at flytte bopæl. Derfor har regeringen sammen med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) sikret, at der er klarhed om de tidsmæssige rammer for at få flyttegodtgørelse.

Regeringen lægger også vægt på, at der ikke er medarbejdere, som kommer til at gå ned i løn alene som følge af, at deres arbejdsplads flytter. Finansministeriet har derfor indgået en aftale med CFU om udligningstillæg i tilfælde, hvor den geografiske flytning indebærer en lavere løn. På tilsvarende vis ønsker regeringen at sikre, at arbejdspladserne har mulighed for at give en fastholdelsesbonus til nøglemedarbejdere, som eksempelvis besidder særlige kompetencer og erfaring, som det er afgørende for arbejdspladsen at beholde så lang tid som muligt og gerne indtil flyttetidspunktet.

For mange medarbejdere kommer flytninger af statslige arbejdspladser til at give helt nye muligheder – og måske lyst til at prøve et helt nyt job eller en ny funktion på arbejdspladsen. Regeringen vil gerne være med til at understøtte nye match mellem medarbejdere og arbejdspladser og skabe særlig opmærksomhed om de ledige stillinger, der er rundt om i landet på de arbejdspladser, som er flyttet fra hovedstadsområdet. Vi er derfor i dialog med CFU om, hvordan vi i fællesskab kan gøre det.

Regeringen er samtidig også opmærksom på de medarbejdere, der ikke har mulighed for at flytte med deres job, og som kan have behov for hjælp til at komme videre til anden beskæftigelse. Derfor har regeringen besluttet at afsætte et beløb på 15.000 kr. til rådgivning, hjælp til skrivning af ansøgninger, karriere- og kompetenceafklaring mv. (såkaldte outplacementforløb) til hver af de medarbejdere, der afskediges, fordi de vælger ikke at flytte med jobbet. Beløbet på de 15.000 kr. er fastsat ud fra tidligere praksis i forbindelse med afskedigelsesrunder samt prisen på forløb, som udbydes på markedet. Pengene øremærkes fra den reserve på 400 mio. kr., der er afsat på finansloven for 2016. 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler i den forbindelse: 

Regeringen lægger stor vægt på, at både arbejdspladser og medarbejdere kommer godt igennem de forandringer, de står over for. Det er naturligt, at en så omfattende flytning af arbejdspladser giver anledning til forskellige overvejelser og spørgsmål, der skal afklares. Jeg er derfor tilfreds med, at der nu er skabt klarhed over en række af de spørgsmål, som medarbejderne, der skal flytte med deres arbejdsplads, har haft. Samtidig har vi for de medarbejdere, der ikke finder, at det er muligt for dem at flytte med deres arbejdsplads, øremærket et beløb til at hjælpe dem videre til anden beskæftigelse på arbejdsmarkedet. 

Fakta: Kriterier for at opnå ret til 15.000 kr. til outplacementforløb

  1. Medarbejderens arbejdsplads flytter som led i regeringens udspil ’Bedre balance’

  2. Flytningen udgør en væsentlig stillingsændring for medarbejderen

  3. Opsigelsesvarsel skal være afgivet som følge heraf, fordi medarbejderen ikke ønsker af flytte med arbejdspladsen

  4. Outplacementforløb kan tidligst gives til den enkelte medarbejder 6 måneder før, flytningen af den pågældende medarbejder skulle være gennemført, og mens den pågældende stadig er ansat