Regionernes budgetter for 2016 lever op til økonomiaftalerne

15-01-2016

Danmarks Statistik har netop offentliggjort den endelige opgørelse regionernes budgetter for 2016. Opgørelsen viser, at budgetterne for regionerne for 2016 lever op til økonomiaftalerne med regeringen.

Regionerne har for 2016 budgetteret med driftsudgifter, svarende til 107,4 mia. kr. på sundhedsområdet inkl. løftet af psykiatrien fra satspuljeaftalen om psykiatri (juni 2014) og 3,0 mia. kr. til det regionale udviklingsområde. For bruttoanlægsudgifterne er der budgetteret med 7,2 mia. kr. 

Dermed ligger regionernes budgetter samlet set inden for det aftalte niveau for 2016. På den baggrund kommer det betingede bloktilskud på samlet set 1,5 mia. kr. til udbetaling.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler: 

Det glæder mig, at regionerne med deres budget for 2016 overholder det aftalte niveau fra økonomiaftalen i sommer. Det er vigtigt, at der er fokus på styringen af økonomien i en tid, hvor der er stramme rammer.
Regeringen forventer, at regionerne vil overholde de vedtagne budgetter for 2016.