To nye økonomiske analyser

12-01-2016

Finansministeriet offentliggør i dag to nye økonomiske analyser om produktivitet og konkurrence samt uddannelse og arbejdsmarked.

Den første økonomiske analyse Produktivitet og konkurrence analyserer den danske produktivitetsudfordringen på baggrund af data for de enkelte virksomheder. Det er velkendt, at produktivitetsvæksten de seneste 20 år har været svag i den private servicesektor, der udgør ca. 70 pct. af hele den private sektor. Analyserne peger samstemmende på, at konkurrencen i den private servicesektor er svagere end i industrien. Analyserne viser ikke blot, at konkurrencen overordnet set er svag i den private servicesektor som helhed, men også i langt de fleste delbrancher indenfor den private servicesektor. En svag konkurrence betyder, at priserne er unødigt høje, at virksomhederne har mindre tilskyndelse til at øge produktiviteten, og at ressourcerne i mindre grad søger mod de mest produktive virksomheder.

Der er således et betydeligt potentiale for at løfte produktiviteten og velstanden i dansk økonomi ved, at skærpe konkurrencesituationen indenfor servicesektoren.

Den anden analyse Uddannelses og arbejdsmarked viser, at uddannelsesniveauet i de kommende år vil stige betydeligt i Danmark. Det vil gradvist øge den individuelle produktivitet og beskæftigelse. Frem mod 2050 vil det stigende uddannelsesniveau øge velstanden med knap 7 pct. af BNP. Det stigende uddannelsesniveau vil kræve en stor omstilling i den private sektors uddannelsessammensætning, idet den stigende og bedre uddannet arbejdsstyrke fortrinsvis forventes, at finde arbejde i den private sektor frem mod 2050. Analyserne viser imidlertid også, at der er ganske store forskelle på, hvor meget de enkelte uddannelses bidrager til at øge velstanden. 

Analyserne viser, at der navnlig er store forskelle mellem de enkelte lange videregående uddannelser – målt ved lønafkast og ledighedsrisiko. Analyserne peger på, at der er et stort potentiale for at hæve velstanden, hvis optaget på de lange videregående uddannelser i højere grad var rettet mod de uddannelser med det højeste lønafkast og den laveste ledighedsrisiko. 

For yderligere oplysninger om de to økonomiske analyser:

Afdelingschef Lars Haagen Pedersen
T 2526 2767

Læs mere om analyserne her:

Læs Økonomisk analyse: Produktivitet og konkurrence

Læs Økonomisk analyse: Uddannelse og arbejdsmarkedet

Læs faktaark om produktivitet og konkurrence

Læs faktaark om uddannelse og arbejdsmarkedet