Vederlagskommissionen har afgivet sin rapport

18-01-2016

Vederlagskommissionen blev nedsat i 2014. Det var en folketingsbeslutning om udmøntning af politisk aftale om en mere tidssvarende og gennemsigtig vederlæggelse af politikere (B 96), der lå til grund for kommissionen.

Kommissionen ledes af formand Michael Christiansen. Louise Gade, Rikke Hvilshøj, Tove Larsen, Lisbeth Lollike og Jes Lunde er medlemmer af kommissionen.

Kommissionen sekretariatsbetjenes af Folketingets Administration, Moderniseringsstyrelsen, Social- og Indenrigsministeriet, Danske Regioner samt KL. 

Du kan læse mere om vederlagskommissionens arbejde nedenfor.

Læs sammenfatning af rapport fra Vederlagskommissionen

Læs rapport fra Vederlagskommissionen

Læs præsentation af anbefalinger fra Vederlagskommissionen

Læs kommissorium for Vederlagskommissionen