Aftale om fremrykning af Storstrømsbroen

01-07-2016

Regeringen har i dag indgået en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om at fremrykke færdiggørelsen af den nye Storstrømsbro til 2022.

Finansieringen sker gennem Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Midlerne tilbageføres efter 2021 til puljen.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Jeg er meget tilfreds med, at vi har fået en bred politisk aftale, som sikrer, at vi nu kommer i gang med at få etableret en ny Storstrømsbro. Det vil være til stor gavn ikke mindst for borgere og virksomheder på Lolland-Falster

Det er ikke lykkedes at opnå en fælles aftale om tilpasning af Togfonden. Regeringen vil derfor indarbejde sit forslag til tilpasning af Togfonden frem mod 2020 på forslag til finanslov 2017, som fremlægges til august.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Partierne bag Togfonden ønskede at forpligte regeringen til at gennemføre meget betydelige investeringer i baneprojekter efter 2020. Det har jeg afvist. For vi kender jo ikke de økonomiske rammer for tiden efter 2020. Ligesom regeringen lægger vægt på, at der også er midler til at prioritere andre presserende trafikprojekter – ikke mindst til en opgradering af vejnettet. Derfor vil regeringen nu indarbejde sit eget forslag til en tilpasning af Togfonden på finanslovforslaget til august. Her vil vi bl.a. prioritere elektrificeringen af centrale strækninger af jernbanen, så vi får fremtidssikret den kollektive infrastruktur.