Dansk deltagelse i EU-initiativ om nationale produktivitetsråd

15-06-2016

Regeringen har i dag sikret støtte fra et flertal i Folketingets Europaudvalg til dansk deltagelse i et EU-initiativ om etablering af nationale produktivitetsråd.

EU’s finansministre ventes på rådsmødet 17. juni at nå til enighed om en anbefaling til landene om at oprette nationale råd til at analysere produktivitets- og konkurrenceevneudfordringer. 

Formålet er at fremme relevante strukturreformer på nationalt plan. Rådene skal være uafhængige og skal kunne gennemføre økonomiske analyser af høj kvalitet. EU får ingen formel rolle ift. rådene og deres opgaver, men skal understøtte, at de nationale råd kan mødes og dele viden og analyser.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Det er et godt initiativ for EU og Danmark. Hvis vi vil have højere vækst og velstand – og det er en topprioritet for regeringen – så er produktivitet centralt. Dette EU-initiativ ligger derfor lige midt i den rigtige dagsorden. Det er et relevant nationalt værktøj, hvor vi samtidig kan lære noget af hinanden. Danmark er jo ikke Europamestre i produktivitet, så jeg tror bestemt, vi også kan lære noget af de andre landes udfordringer, erfaringer og løsninger. 

Anbefalingen om etablering af nationale produktivitetsråd er rettet til eurolandene, men opfordrer ikke-eurolande til at oprette lignende råd. Ikke-eurolande, der vælger at følge op på anbefalingen, vil have mulighed for at deltage på lige fod i samarbejdet mellem de nationale produktivitetsråd. 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Jeg er glad for, at jeg på fredag kan fortælle mine europæiske kollegaer, at vi har tænkt os at deltage i initiativet og vil udpege et uafhængigt nationalt produktivitetsråd. Det har længe været dansk politik, at nye EU-initiativer skal være åbne for både euro- og ikke-eurolande. Derfor bør vi også være med, når de konkrete initiativer er fornuftige, som det er tilfældet her. Vi har jo også tidligere valgt at deltage i andre åbne tiltag ud fra samme logik, fx finanspagten i 2012

Baggrund 

Som opfølgning på ØMU-rapporten fra Kommissionsformanden m.fl. af 22. juni 2015 fremlagde Kommissionen 21. oktober 2015 bl.a. et forslag til en EU-rådsanbefaling (”henstilling”) om etablering af nationale konkurrenceevneråd. Der ventes nu enighed om et kompromisforslag på ECOFIN 17. juni 2016.

Regeringen lægger op til, at Danmark deltager i initiativet ved udpegning af et dansk nationalt produktivitetsråd (en form for permanent Produktivitetskommission). Et dansk råd kan bidrage med mere systematisk analyse og fokus på håndtering af produktivitetsudfordringerne i Danmark.
 

Et dansk råd vil også kunne indgå i dialog med de andre landes råd. Der er stor fleksibilitet mht. den konkrete indretning af et dansk råd, og der vil blive taget stilling hertil på et senere tidspunkt.