Enighed om finansiering af Aftale om et tryggere dagpengesystem

03-06-2016

Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti var med Aftale om et tryggere dagpengesystem enige om at reformere dagpengesystemet. Aftalen indebar et udestående finansieringsbehov på ca. 300 mio. kr. årligt i varig virkning.

Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er nu blevet enige om, at den manglende finansiering skal tilvejebringes ved at indføre et loft over antallet af statsfinansierede uddannelser på videregående niveau, der kan tages uden deltagerbetaling.  

Partierne vil stemme for lovgivning, der indebærer, at det som udgangspunkt ikke længere er muligt for personer at modtage mere end én fuldt statsfinansieret videregående uddannelse på samme niveau eller lavere. Det vil derimod være muligt at tage heltidsuddannelse med deltagerbetaling og delvis taxameterbetaling. 

Lovgivningen sikrer fuld finansiering af det udestående finansieringsbehov som følge af dagpengereformen.

Drøftelser af den konkrete udmøntning af lovgivningen fortsætter nu i Uddannelses- og Forskningsministeriet.