Offentliggørelse af pris pr. aktie for børsnoteringen af DONG Energy

09-06-2016

DONG Energy har i dag udsendt en meddelelse om offentliggørelse af prisen pr. aktie for børsnoteringen af DONG Energy.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler: 

Der har siden 2004 været bred enighed i Folketinget om en børsnotering af DONG Energy. Det glæder mig, at interessen for DONG Energy har været stor blandt private og professionelle investorer, og at børsnoteringen nu er forløbet succesfuldt. Statens provenu på 8 mia. kr. skal bruges til at nedbringe vores statsgæld og vil bidrage til, at vi i fremtiden har råd til velfærd.

Banksyndikatet, der bidrager til forberedelserne af børsnoteringen af DONG Energy, er: 

J. P. Morgan Securities plc., Morgan Stanley & Co International plc., og Nordea Markets (division of Nordea Bank Danmark A/S) er udpeget til Joint Global Coordinators, og som Joint Bookrunners sammen med Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S og UBS Limited. ABG Sundal Collier Denmark, filial af ABG Sundal Collier ASA, Norge, Rabobank U.A og RBC Europe Limited er udpeget som Co-lead Managers. Lazard & Co., Limited fungerer som selskabets finansielle rådgiver. 

Staten er rådgivet af N M Rothschild & Sons Limited og advokatfirmaet Plesner.