Statens selskaber 2016

29-06-2016

Finansministeriet offentliggør i dag publikationen Statens selskaber 2016.

Hovedformålet med Statens selskaber 2016 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten ejer helt eller delvist. Ved udgangen af 2015 ejede staten aktier i 17 aktieselskaber, syv selvstændige offentlige virksomheder og tre interessentselskaber. Vækstfonden og Investeringsfonden for Udviklingslande indgår også i publikationen. Begge er offentlige institutioner, der på mange måder drives som selskaber. 

I 2015 havde de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder mv. en samlet nettoomsætning på 112,7 mia. kr. De øvrige selskaber med statslig ejerandel havde en samlet nettoomsætning på 71,5 mia. kr. 

Udover selskabernes overordnede økonomiske resultater og udviklingen heri indeholder publikationen en beskrivelse af selskabernes overordnede forretningsmæssige udvikling. Publikationen følger også op på implementeringen af statens nye ejerskabspolitik fra april 2015 og indeholder beskrivelser af de finansielle mål mv., der er opstillet for størstedelen af de statslige selskaber. Disse mål vil løbende blive opdateret, og der vil derfor årligt blive fulgt op på målene mv. i Statens Selskaber.

Læs mere om Statens selskaber 2016