Annoncering af intentionen om at børsnotere DONG Energy

12-05-2016

DONG Energy har i dag udsendt en meddelelse om intentionen om at børsnotere selskabet i sommeren 2016.


Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler: 

Staten har sammen med de øvrige investorer og efter rådgivning af statens finansielle rådgiver og bankerne truffet beslutning om at søge selskabet børsnoteret i sommeren 2016, såfremt markedsforholdene ikke ændrer sig betydeligt.

En børsnotering vil lette DONG Energy’s adgang til kapital og stille selskabet endnu stærkere end i dag, når det fx gælder investeringerne i opførelse af havvindmøller, hvor DONG Energy i dag har en global førerposition.

Banksyndikatet, der bidrager til forberedelserne af børsnoteringen af DONG Energy, er: 

J. P. Morgan Securities plc., Morgan Stanley & Co International plc., og Nordea Markets (division of Nordea Bank Danmark A/S) er udpeget til Joint Global Coordinators, og som Joint Bookrunners sammen med Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S og UBS Limited. ABG Sundal Collier Denmark, filial af ABG Sundal Collier ASA, Norge, Rabobank U.A og RBC Europe Limited er udpeget som Co-lead Managers. Lazard & Co., Limited fungerer som selskabets finansielle rådgiver. 

Staten er rådgivet af N M Rothschild & Sons Limited og advokatfirmaet Plesner.