EU-Kommissionens landeanbefalinger til Danmark 2016

18-05-2016

I dag har EU-Kommissionen offentliggjort sine udkast til EU’s årlige anbefalinger til den økonomiske politik i EU-landene, herunder til Danmark. Anbefalingerne er et centralt redskab i den økonomisk-politiske koordinering i EU (det såkaldte europæiske semester). Alle EU-lande, bortset fra lande med låneprogrammer, modtager anbefalinger.

EU-Kommissionen lægger op til, at Danmark igen i år får to anbefalinger: 1) At respektere det mellemfristede mål for den strukturelle saldo (MTO) i 2016 og sikre en strukturel tilpasning på 0,25 pct. af BNP mod MTO i 2017 og 2) At styrke produktivitet og private investeringer gennem øget konkurrence i den indenlandsk orienterede servicesektor, navnlig ved at lette markedsadgang i detailsektoren og byggebranchen, samt tilskynde til øget samarbejde mellem erhvervsliv og universiteter. 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Jeg synes, de nye anbefalinger er fornuftige. Vi skal fortsat føre en ansvarlig økonomisk politik med fokus på sunde og holdbare offentlige finanser. Vi skal også arbejde videre med at styrke produktiviteten. Det er centralt for vækst, velfærd og nye arbejdspladser, og helt i tråd med regeringens dagsorden.

Kommissionens finanspolitiske anbefaling er i tråd med regeringens politik og målsætninger. Med finansloven for 2016 konsoliderede vi de offentlige finanser med 5 mia. kr. og lagde afstand til budgetlovens grænse. Den afstand lægger vi op til at fastholde i 2017. Når Kommissionen kommer med en anbefaling om en konkret budgetforbedring i 2017, skyldes det nogle velkendte forskelle mellem EU’s og vores regnemetoder for struktursaldoen, som lige nu gør, at EU skønner nogle højere strukturelle underskud. Kommissionen er godt klar over forskellene og tager løbende højde for dem. Og Kommissionens helhedsvurdering er da også, at vi samlet set lever op til EU’s regler, herunder i både 2016 og 2017, når man kigger på den finanspolitik, som vi allerede har planlagt.

Vi kan helt sikkert gøre mere herhjemme for at styrke produktiviteten, herunder gennem øget konkurrence, ikke mindst i detailhandlen og byggesektoren. Det er noget vi prioriterer højt og er i fuld gang med at tage hånd om, senest med regeringens vækstudspil. Det samme gælder anbefalingen om at styrke samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv. Jeg er i øvrigt godt tilfreds med, at Kommissionen bakker op om regeringens forslag til liberalisering af planloven.

Baggrund

Som led i det europæiske semester, der udgør rammen for den økonomisk-politiske overvågning i EU, offentliggør Kommissionen hvert år landespecifikke anbefalinger til hvert EU-land. 

Det europæiske semester: Landeanbefalinger

  • Kommissionen offentliggør hvert år i foråret et udkast til anbefalinger til EU-landenes økonomiske politik, herunder landenes finanspolitik, strukturreformer og beskæftigelsespolitik. Anbefalingerne er en del af det økonomisk politiske samarbejde i EU. Kommissionens udkast er baseret på landespecifikke analyser offentliggjort i Kommissionens landerapporter tidligere på året og på Kommissionens vurdering af landenes stabilitets- eller konvergensprogrammer samt nationale reformprogrammer, der afleveres hvert år inden udgangen af april. 

  • Anbefalinger danner grundlag for landenes vedtagelse af national økonomisk politik, reformer mv., herunder de nationale finanslove for det efterfølgende budgetår i efteråret. 

  • Alle EU-lande, bortset fra lande med låneprogrammer, modtager anbefalinger. 

  • Kommissionens udkast til anbefalinger for 2016 skal drøftes af økonomi- og finansministrene (ECOFIN) og social- og beskæftigelsesministrene (EPSCO) den 16.-17. juni. Det Europæiske Råd ventes at tilslutte sig anbefalingerne den 28.-29. juni, hvorefter de formelt vedtages på ECOFIN den 12. juli. 

Læs EU-Kommissionens udkast til landeanbefalinger til Danmark