IMF artikel IV-konsultation maj 2016

04-05-2016

Den Internationale Valutafond (IMF) har i dag offentliggjort sine foreløbige konklusioner på Artikel IV-konsultationen i Danmark. Artikel IV-konsultationerne er et led i Valutafondens almindelige overvågning af alle medlemslandenes økonomier. Ved konsultationerne analyseres landets økonomiske udvikling og den økonomiske politik. IMF’s seneste artikel IV konsultation fandt sted i efteråret 2014.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen hilser overordnet IMF’s vurdering af dansk økonomi og den økonomiske politik velkommen. Finansministeren udtaler:

Jeg hæfter mig særligt ved, at IMF roser de mange arbejdsmarkedsreformer, vi har gennemført i Danmark, og støtter regeringens politik med hensyn til, at det skal kunne betale sig at arbejde.

Jeg synes, det er værd at bemærke, at IMF støtter op om mange af regeringens gennemførte og planlagte tiltag, heriblandt kontanthjælpsloftet og trepartsaftalen. IMF støtter også regeringens intention om et nyt ejendomsvurderingssystem, som skal diskuteres til efteråret.

Med hensyn til finanspolitikken bakker IMF op om den planlagte konsolidering frem mod strukturel balance i 2020. Hvis fremgangen i økonomien bliver lavere eller højere end ventet i de nuværende prognoser, skal man i første række lade de automatiske stabilisatorer virke. IMF anfører dog også, at hvis fremgangen bliver væsentligt langsommere, kan der blive behov for finanspolitiske tilpasninger. 

Finanminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

I lyset af en lav og faldende ledighed samt en fortsat lempelig pengepolitik planlægger vi en gradvis stramning af finanspolitikken fra et lempeligt udgangspunkt. Det bidrager til at modvirke risici for udbredte flaskehalse på arbejdsmarkedet og en ny ophedning af økonomien. Samtidig sikrer det fremskridt mod målet om balance mellem offentlige indtægter og udgifter i 2020.

Læs mere om IV-konsultationen på IMF's hjemmeside