Statens nettofinansierings- og finansieringsbehov 2016

26-05-2016

Finansministeriet offentliggør fredag den 27. maj kl. 9.15 Økonomisk Redegørelse, maj 2016 på fm.dk.

Af hensyn til de finansielle markeder offentliggøres enkelte nøgletal, som indeholder markedsfølsom information, forud for den samlede offentliggørelse af Økonomisk Redegørelse. 

Finansministeriets skøn for statens nettofinansierings- og finansieringsbehov i 2016 fremgår af tabel 1. Statens samlede finansieringsbehov forventes at udgøre 152 mia. kr. 2016. 

Finansieringsbehovet dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Danmarks Nationalbank.

Strategien for finansiering af finansieringsbehovet meddeles af Danmarks Nationalbank og kan findes på Statsgældsforvaltningens hjemmeside

Statens nettofinansieringsbehov og finansieringsbehov i 2016