Stemmeaftale om ændring af politikeres vederlæggelse

09-05-2016

Der er indgået en stemmeaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Konservative og Liberal Alliance om ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse som opfølgning på Vederlagskommissionens anbefalinger.

Tabel 1 Opsummering af de aftalte ændringer i fuldtidspolitikeres vederlæggelse

Ændringerne vedrører fuldtidspolitikeres eftervederlag, den løbende regulering af vederlagene, vederlagsniveauerne og pensionen. Ændringerne er opsummeret i tabel 1.

1. Aftalens ændringer af politikeres vederlæggelse

1.1 Eftervederlag

Aftalen indebærer, at ministre får afkortet deres mindsteperiode for eftervederlag fra 18 til 6 måneder, imens folketingsmedlemmer får afkortet deres mindsteperiode fra 12 til 6 måneder. 

Aftalen indebærer videre, at man fremadrettet ikke kan få eftervederlag fra sit tidligere hverv som borgmester eller regionsrådsformand, samtidig med at man modtager vederlag som minister eller folketingsmedlem.

1.2 Løbende regulering af vederlagene 

Aftalen indebærer, at fuldtidspolitikernes vederlag reguleres årligt på baggrund af den faktiske lønudvikling i den offentlige sektor. Aftalen indebærer nærmere, at politikernes vederlag hvert år vil blive reguleret med et uvægtet gennemsnit af den statslige og den kommunale/regionale lønudvikling i stedet for de forskellige reguleringsordninger, som findes i dag. I dag reguleres borgmestres, regionsrådsformænds og ministres vederlag med den centrale statslige regulering. Folketingsmedlemmers vederlag reguleres i dag med den faktiske lønudvikling i statens lønramme 37-39. 

1.3 Vederlagsniveauer 

Aftalen indebærer, at folketingsmedlemmer og ministre beholder deres nuværende vederlagsniveau, men at den midlertidige nedsættelse af ministervederlaget på 5 pct., som løber indtil d. 31. december 2019, ikke forlænges.

Vederlaget til borgmestre og regionsrådsformænd hæves med 31,4 pct. svarende til forskellen mellem udviklingen i vederlagene siden 1994 og den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked (4. kvartal 2015-niveau). Vederlaget til de menige kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer blev hævet efter tilsvarende principper i 2014. 

1.4 Pension

Fuldtidspolitikernes pensionsalder hæves fra efterlønsalderen til folkepensionsalderen. De nærmere overgangsregler skal endelig afklares. 

2. Gennemførelse af ændringerne / ikrafttræden 

Ændringen af folketingsmedlemmers og ministres eftervederlagsordning og pensionsordning træder i kraft efter førstkommende folketingsvalg.

Niveaujusteringen af borgmester- og regionsrådsformandsvederlaget, ændringen af eftervederlagsordningen og ændringen af pensionsordningen indføres med ikrafttræden d. 1. januar 2018 efter de kommunale og regionale valg 2017.

Regulering af vederlagene på baggrund af den faktiske lønudvikling i den offentlig sektor for borgmestre, regionsrådsformænd, folketingsmedlemmer og ministre, anvendes ved regulering af vederlagene fra d. 1. april 2017.