Lav oliepris tager 5 milliarder ud af det finanspolitiske råderum

10-03-2016

Efter markante fald i olieprisen over de seneste ni måneder har Finansministeriet valgt at nedjustere sine langsigtede forventninger til olieprisen.

Nedjusteringen reducerer isoleret set det finanspolitiske råderum med 5 mia. kr. i 2020 i forhold til den seneste fremskrivning af dansk økonomi fra september 2015.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

De lave oliepriser er godt nyt for forbrugernes pengepung og privatforbruget. Men som en olie- og gasproducerende nation koster det penge for statskassen. Der må vi nu se i øjnene, at det fremadrettede råderum bliver presset af de lavere oliepriser.

Siden regeringen tiltrådte i juni, er olieprisen faldet markant fra cirka 60 dollar per tønde til omkring 35-40 dollar per tønde i den forløbne del af marts.

I Finansministeriets seneste fremskrivning fra september 2015 var forventning til olieprisen i 2020 cirka 100 dollar per tønde. Forventningen til olieprisen i 2020 er på det nuværende grundlag reduceret til cirka 70 dollar per tønde.
 
Det er en betydelig ændring, som isoleret set vil indebære en nedjustering af de strukturelle indtægter fra Nordsøen med cirka 5 milliarder kroner i 2020.

En sådan svækkelse kræver i sig selv en tilsvarende reduktion af det finanspolitiske råderum, hvis man skal overholde det mellemfristede mål for dansk økonomi om, at der som minimum skal være balance på den strukturelle saldo i 2020.  

I fremskrivningen fra september var der et råderum i finanspolitikken på omkring 15 milliarder kroner. Nedjusteringen af skønnet for olieprisen betyder isoleret set, at råderummet reduceres fra cirka 15 milliarder kroner til cirka 10 milliarder kroner. 

Det finanspolitiske råderum angiver det beløb, der er til nye finanspolitiske prioriteringer fra 2016 til 2020. Det skal imidlertid bemærkes, at ovenstående vurdering af råderummet er en isoleret betragtning, som ikke tager højde for andre forhold. 

Ved offentliggørelsen af Danmarks Konvergensprogram 2016 vil de nye forudsætninger om olieprisen udgøre et vigtigt element i opdateringen af vurderingen af de offentlige finanser og det finanspolitiske råderum.

Læs notatet Lavere oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020