Reelt behov for reform af boligydelsen

17-03-2016

BT skriver i dag på baggrund af en analyse fra interesseorganisationen ÆldreSagen, at regeringens grundlag for at reformere boligydelsen er falsk. Dette er ikke korrekt.

Den gennemsnitlige udbetaling af boligydelse er siden 2001 steget med 28 pct. ud over den almindelige prisstigning i samfundet. De samlede udgifter til boligydelse er siden 2001 steget med 13 pct. ud over den almindelige prisstigning. 

Dette er markante stigninger, som med et stigende antal pensionister vil give et større udgiftspres.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Jeg er helt uenig i ÆldreSagens opfattelse af, at der ikke er behov for at reformere boligydelsen. Udbetalingerne er steget markant på trods af, at der faktisk er færre modtagere af ydelsen. Når man så samtidig husker på, at der de kommende år bliver flere og flere pensionister, så er der i den grad behov for at se på, om boligydelsen kan skrues bedre og mere hensigtsmæssigt sammen.