Reorganisering af vejvedligeholdelse kan give mere for pengene

03-11-2016

En ny tilgang til vejvedligeholdelse kan give kommunerne mere værdi for pengene. Det vurderer flere kommuner i et nyt inspirationskatalog, som COWI har lavet for KL og Finansministeriet.

Kataloget samler erfaringer fra otte kommuner, som har reorganiseret vejvedligeholdelsen siden kommunalreformen i 2007. Flere steder oplever man, at man efter en reorganisering kan levere mere for pengene og fortsat levere samme serviceniveau.

Kommunernes erfaringer peger blandt andet på, at de største gevinster opnås, når der er gennemført en grundig registrering af mængder, arealer og ydelser i vejvedligeholdelsen, ligesom tværkommunalt samarbejde om fx drift, udnyttelse af maskinpark og indkøb kan give stordriftsfordele.  

Kataloget analyserer desuden fire overordnede organisationsmodeller for vejvedligeholdelsen ud fra kommunale cases. 

Læs Effektiv vejvedligeholdelse i kommuner - et inspirationskatalog