Aftale om ændring af politikeres vederlæggelse er nu på plads

04-10-2016

Den 9. maj 2016 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Konservative og Liberal Alliance en stemmeaftale om ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse. Stemmeaftalen vedrører fuldtidspolitikeres eftervederlag, den løbende regulering af vederlagene, vederlagsniveauerne og pensionen. Stemmeaftalen er en opfølgning på de anbefalinger, som Vederlagskommissionen offentliggjorde den 18. januar 2016.

Det fremgår af stemmeaftalen, at de nærmere overgangsregler for at hæve fuldtidspolitikeres pensionsalder fra efterlønsalderen til folkepensionsalderen skulle afklares. Det er nu sket.

Fuldtidspolitikernes pensionsalder hæves fra efterlønsalderen til folkepensionsalderen for fremadrettet optjent pension, således at fuld pension først kan udbetales ved folkepensionsalderen med mulighed for førtidspensionering mod en livslang reduktion i pensionen. For pension optjent før aftalen får virkning, gælder de hidtidige regler for udbetaling af pension.

Partierne er enige om at fremrykke tidspunktet for ændring af pensionen i forhold til stemmeaftalen af 9. maj 2016, sådan at ændringen sker allerede den 1. april 2017. Dermed skabes der tidsmæssig sammenhæng med den løbende regulering af vederlagene, der ligeledes finder sted fra den 1. april 2017.

Endelig er partierne enige om at fremrykke ændringer for borgmestre og regionsformænd til ikrafttræden den 1. januar 2017.

Den endelige stemmeaftale er dateret den 3. oktober 2016.