IMF-lande forpligter sig til at skabe holdbar vækst

11-10-2016

Finansminister Claus Hjort Frederiksen deltog i weekenden i IMF’s årsmøde i Washington, D.C. Her var han formand for gruppen af de otte nordiske og baltiske lande, og repræsenterede landene på møderne i IMF’s rådgivende ministerkomité (IMFC).

Ministrene forpligtede sig på IMFC-møderne til at gøre mere for at sikre stærk, holdbar og inklusiv vækst. Der var enighed om, at strukturelle tiltag er afgørende for at styrke den potentielle vækst og løfte produktiviteten, og bør ledsages af troværdig finanspolitik, der sikrer vækst og jobskabelse samt tillid og en holdbar gældsudvikling.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler: 

Møderne bekræftede vigtigheden af at, vi alle fortsætter arbejdet med at skabe vækst, beskæftigelse og holdbare offentlige finanser. Det er afgørende, hvis vi også skal have råd til velfærden i fremtiden. Regeringen har med Helhedsplanen fremlagt en solid plan, der skal sikre netop dette.

Møderne blev afholdt på et tidspunkt, hvor genopretningen af den globale økonomi fortsat vurderes at være langsom og ujævn og præget af risici. 

Et andet gennemgående tema på IMFC-møderne var den stigende tendens til mere indadskuende politik og skepsis over for internationalt samarbejde. 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen konstaterer:

Vi ser desværre en stigende international tendens til indadskuende politik og vigende opbakning til frihandel og til det forpligtende og gensidige internationale samarbejde. Resultatet af EU-afstemningen i Storbritannien er et tydeligt eksempel på det.

Blandt ministrene er der enighed om at styrke den globale handel, afstå fra enhver form for protektionisme samt at gøre mere for at sikre, at alle har mulighederne for at få gavn af fordelene ved globalisering og teknologiske fremskridt. 

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Vi skal kæmpe for den frie internationale handel, som er afgørende for varig vækst og velstand. Som politikere må vi blive bedre til at forklare nødvendigheden af de ting, vi gør, og holde fast i at føre en ansvarlig og troværdig økonomisk politik, der løser fremtidige udfordringer i tide.  

I lyset af de fortsatte betydelige risici for verdensøkonomien nåede IMFC til enighed om at opretholde IMF’s nuværende udlånskapacitet, så IMF kan udføre sit vigtige arbejde for at understøtte global økonomisk og finansiel stabilitet. 

På mødet bekræftede foreløbigt 26 lande, herunder Danmark, at man er villige til at stille supplerende ressourcer for 360 mia. dollar til rådighed for IMF via bilaterale låneaftaler. I Danmarks tilfælde er der tale om en fornyelse af et lån fra 2012 fra Danmarks Nationalbank til IMF på 5,3 mia. euro (knap 40 mia. kr.).  

Danmark yder et stadigt stort bidrag til finansieringen af IMF’s arbejde i kriseramte lande. Som lille åben økonomi har vi en særlig interesse i at sikre stabilitet på globalt plan. Jeg er helt enig i Nationalbankens beslutning om at forny det bilaterale lån fra 2012, og jeg er tilfreds med, at vi er blandt de allerførste lande, der har underskrevet en ny låneaftale med IMF, udtaler finansministeren. 

Læs det endelige kommuniké fra IMFC-møderne