Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde

27-10-2016

En fælles kultur for samarbejde skal gøre det lettere at sejle de store statslige it-projekter sikkert i havn. Statens It-projektråd har sammen med Dansk IT og it-brancheorganisationerne, IT-Branchen og DI Digital formuleret en række samarbejdsprincipper og konkrete råd og anbefalinger, der skal hjælpe både statslige myndigheder og it-leverandører, når de arbejder sammen om store statslige it-projekter.

Digitalisering er en ledelsesopgave 

Et godt og tæt samarbejde mellem den offentlige myndighed og leverandøren er en væsentlig forudsætning for, at et it-projekt kommer ordentligt i mål. I de tilfælde, hvor statslige it-projekter går galt, har der typisk været forudgående problemer med kommunikationen og samarbejdsrelationen mellem den statslige kunde og it-leverandøren. I en tid hvor digitaliseringen af den offentlige sektor står højt på dagsordenen, er det en udfordring, der skal løses i fællesskab. 

Birgit Nørgaard, der er næstformand i Statens It-projektråd, arbejder blandt andet med at risikovurdere de store statslige it-projekter og ser også projekterne, når de er gået galt. Hun siger:

Digitalisering er en forudsætning for at staten kan løfte sine opgaver og derfor er it-projekterne kommet højere op på myndighedernes dagsordener. Godt samarbejde i projekterne handler om ledelse, mennesker og kemi. For at samarbejdet kan komme til at fungere, er det vigtigt at tilvejebringe et samarbejdsklima præget af gensidig tillid og respekt. Det er en ledelsesopgave hos både den offentlige myndighed og leverandøren.

Branchedirektør i DI Digital Adam Lebech bakker op:

I de kommende år skal vi som samfund investere i digitale løsninger, der gør den offentlige sektor mere effektiv og brugervenlig og skaber vækst i den private sektor. Forudsætningen er, at både myndighederne og it-leverandørerne bliver endnu bedre til at samarbejde på tværs om at udvikle fremtidens nytænkende it-løsninger, siger han. 

Alle parter har deltaget i en proces med udarbejdelsen af et kodeks, der omfattede workshops og en række interviews, og der er bred enighed om, at vejen nu er banet for en kulturforandring.

Fælles ejerskab for samarbejdet 

Både de offentlige myndigheder og leverandørerne har igennem de sidste mange år opnået en masse erfaringer og en høj grad af modenhed, i arbejdet med at udvikle og implementere nye it-systemer. Digitaliseringsmæssigt er Danmark nummer et i Europa og de danske offentlige myndigheder benytter velafprøvede styringsredskaber, som bidrager til at it-projekterne kommer i mål. Statens It-projektråd mener, at tiden er moden til at arbejde med de blødere sider af projekterne: samarbejdet mellem de offentlige myndigheder som kunder og it-branchen som leverandører.

Det er ikke første gang at samarbejdsproblemer mellem offentlige myndigheder og it-leverandører har været på dagsordenen, og det er en problemstilling som er svær at løse. Denne gang har myndigheder, leverandører og brancheforeninger arbejdet sammen om at udarbejde principper for, hvordan et godt samarbejde skabes. 

Det forpligtiger at være blandt de lande i verden med den mest digitale offentlige sektor. Principperne i kodekset i sig selv vil ikke gøre forskellen. DANSK IT vil intensivere sine kræfter på budskabet om i højere grad at gøre de rigtige ting end at gøre tingene rigtigt. Det sidste er ikke tilstrækkeligt, udtaler Ejvind Jørgensen, Formand for DANSK IT’s udvalg i den offentlige sektor.

Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde  

Samarbejdet har udmøntet sig i et kodeks med en række konkrete råd og anbefalinger, der skal fremme det gode samarbejde mellem myndigheder og leverandører, bl.a. ved at skabe en åben og tillidsfuld kultur i projekterne.

Kodeks er et sæt nye spilleregler, og hvis vi bruger dem rigtigt, kan vi løfte samarbejdet op på et nyt niveau og høste gevinsterne i fællesskab, siger Birgitte Hass, administrerende direktør i IT-Branchen.

Det er vigtigt for Statens It-projektråd, at projekterne og samarbejdet med leverandørerne forankres i topledelserne hos begge parter, og at tidlig og vedvarende dialog dyrkes hele vejen igennem projektet. Statens It-projektråd vil fremover ved risikovurderinger af it-projekter over 10 millioner kroner tage stikprøver på, hvordan myndighederne benytter sig af principperne for at skabe et godt samarbejde med deres leverandører.

Læs mere om kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde

Læs om Statens It-projektråd