Sverige og Norge sælger dele af deres aktier i SAS

13-10-2016

Den svenske og den norske regering har solgt ca. syv pct. af aktierne i SAS. Baggrunden for salget er, at de to stater ikke ser sig selv som de rette langsigtede ejere af SAS. Begge lande har i flere år haft stående mandater til at sælge SAS-aktier, og deres salg af aktier er således et første skridt i en proces for, på kontrolleret vis, at nedtrappe deres ejerskab af SAS.

Grafik, der viser fakta om SAS

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler i forbindelse med transaktionen:

SAS er inde i en positiv udvikling og har forbedret sine resultater de seneste år. Den vellykkede transaktion viser også, at markedet har tillid til SAS, og at selskabet står stærkt rustet til at gennemføre den fortsatte tilpasning af virksomheden til de hårde konkurrencevilkår i luftfartsbranchen.

Regeringen har ikke aktuelle planer om at foretage et lignende salg af aktier i SAS over børsen. Den danske stat vil således fortsat eje 14,3 pct. af aktierne i SAS.

Luftfartsbranchen er meget konkurrencepræget, og der kan på sigt ske en konsolidering af den europæiske luftfartssektor. SAS vil naturligt indgå heri til gavn for selskabet og for tilgængeligheden til Danmark. Derfor ser regeringen ikke nødvendigvis staten som langsigtet ejer af SAS. Det må afhænge af situationen, og hvad der er bedst for SAS og tilgængeligheden til Danmark.

Det vigtigste for Danmark i denne sammenhæng er, at vi fastholder vores høje internationale tilgængelighed, som spiller en vigtig rolle for danske virksomheder og dansk økonomi. 

Som følge heraf og som opfølgning på Sveriges og Norges melding om en gradvis nedtrapning af deres medejerskab, vil regeringen løbende vurdere, hvordan staten som aktionær bedst understøtter, at vi fortsat har et stærkt og konkurrencedygtigt SAS, der kan understøtte vores internationale tilgængelighed. Regeringen finder, at ændringer i den danske stats ejerskab af SAS alene bør ske efter grundige drøftelser med Folketingets partier.