Finansministeriet retter fejl i beregninger af gevinst fra forsyningsstrategi

14-09-2016

Finansministeriet har desværre opdaget en mindre fejl i beregningerne af de forskellige familietypers gevinst fra regeringens nye forsyningsstrategi. Beregningerne indgår i regeringens Helhedsplan – For Et Stærkere Danmark, som blev offentliggjort 30. august.

Nuværende beregnet besparelse på forsyning (2025-virkning i 2017-niveau)

Rettelsen betyder, at nogle familietyper kan forvente en lidt større gevinst end hidtil antaget, mens andre kan forvente en lidt mindre gevinst. De største forskelle er i størrelsesordenen 300 kroner om året, og der er således ikke ændret på det samlede billede af, at forsyningsstrategien forventes at mindske de samlede forsyningsudgifter til eksempelvis vand, varme, el og affald på tværs af de forskellige familietyper.

Den fejlbehæftede beregning af besparelsen er offentliggjort i ”DK2025 – Et stærkere Danmark”, bilag 4A samt i ”Et stærkere Danmark – Vækst 2016”. Der er tale om en regnefejl i den såkaldte SAS-kode, der bruges til at oversætte Danmarks Statistiks forbrugerundersøgelser til familietyper.

De korrigerede beregninger vil fremgå af ministeriernes hjemmesider samt regeringen.dk, ligesom de vil indgå i den kommende forsyningsstrategi.

For yderligere oplysninger om beregningerne kontakt kontorchef Thomas Larsen på 40 11 87 75 eller