Mere læring og trivsel for børn i dagtilbud og mere fleksibilitet for børnefamilierne

27-04-2017

Regeringen vil bruge 580 millioner kroner over fire år på stærkere dagtilbud for børnene og bedre valgmuligheder for forældrene. I dag præsenterer børne- og socialministeren, innovationsministeren og undervisningsministeren 22 konkrete forslag.

Der skal flere uddannede pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner. Forældre med skæve arbejdstider skal have mulighed for at veksle barnets almindelige plads i vuggestuen til en deltidsplads i det kendte dagtilbud kombineret med en privat passer i hjemmet. Og alle børn i dagtilbud - fra Sigga i dagplejen til Anton i børnehaven - skal møde voksne, der arbejder med trygge og stimulerende læringsmiljøer, der støtter alle børns læring og trivsel. Regeringen vil give landets dagtilbud en fælles ramme for, hvad de skal fokusere på, når de arbejder med børnenes udvikling og læring. Rammen er udviklet i samarbejde med blandt andet de fagfolk, der skal arbejde med den.

Det er nogle af initiativerne i regeringens udspil til endnu bedre dagtilbud og mere fleksibilitet for familierne. Det samlede udspil med i alt 22 initiativer bliver i dag præsenteret af børne- og socialminister Mai Mercado sammen med innovationsministeren Sophie Løhde og undervisningsminister Merete Riisager. 

Børne- og socialminister Mai Mercado udtaler:

Det er i de allerførste år af vores liv, vi dannes og lærer grundlæggende evner som sprog, gåpåmod og tillid til andre mennesker. Familien er barnets base, men dagtilbuddene har også en vigtig opgave. Der er i dag alt for stor forskel på, hvad børns forudsætninger er, når de begynder i skole, og det er svært at indhente i skolen og senere i livet. Derfor ønsker regeringen stærke dagtilbud med trivsel, leg og læring for alle børn i dagtilbud. Det handler ikke så meget om, at børn skal lære tal og bogstaver, men rigtig meget om personlige og sociale færdigheder. At lære at fortælle om sin tur på legepladsen og at være en god ven er både vigtigt for et godt børneliv nu og her, og det er nogle af de indledende øvelser til en dag at turde sige noget i dansktimen og skabe sig et socialt liv.

Den styrkede pædagogiske læreplan, som fremover skal sætte fælles retning for dagtilbuddenes arbejde, skal ikke bare være papir i en skuffe. For at få den ud og virke for børnene foreslår regeringen, at der afsættes 170 millioner kroner til blandt andet efteruddannelse for at styrke faglighed og ledelse og til inspirationsmaterialer. Der afsættes også penge til at udvikle ny viden blandt andet om, hvordan man i praksis kan arbejde med den styrkede læreplan, for eksempel om at styrke børns sprog eller selvværd.

Regeringen vil også gøre hverdagen lettere for børnefamilierne. Derfor foreslås en række forbedringer af forældres fleksibilitet og valgmuligheder.

Innovationsminister Sophie Løhde udtaler:

Det nye udspil er en del af sammenhængsreformen, og derfor foreslår vi nu en række konkrete initiativer til at sikre bedre sammenhæng mellem børnehave, fritidstilbud, skole, sundhedspleje og forældre. Målet er også at sikre de offentlige ansatte mere tid til kerneopgaven. Pædagogerne skal bruge mindre tid på unødvendige dokumentationskrav og mere tid sammen med børnene. Det handler om, at vi får skabt de bedst mulige rammer for børnenes trivsel og sunde udvikling.

En god skolestart er central for et sammenhængende børneliv. Derfor tager regeringen også initiativ til at forbedre overgangen fra dagtilbud til skole.   

Undervisningsminister Merete Riisager udtaler:

En god overgang fra dagtilbud til skole er vigtig og har indflydelse på, om det enkelte barn får et godt skoleliv. Vi ved, at der er stor forskel på, hvad børn kan, når de starter i skole, og at forskellen desværre kan vare ved igennem skoletiden. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at skabe den bedst mulige skolestart for alle børn. Det handler om gode og trygge sociale rammer og også om at forberede børnene på det skoleliv, der venter. Det gør vi nu ved at foreslå at alle SFO’er og fritidshjem i perioden fra dagtilbud og frem til skolestart hjælper børnene med at blive klar til skolen - sådan som man allerede gør det mange steder i landet.

Se udspillet Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet

Se faktaark over initiativerne til Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet